Erilliset opinto-ohjaajan opinnot

Erilliset opinto-ohjaajan opinnot (60 op) ovat asetuksen 794/2004 mukaiset 60 opintopisteen laajuiset, oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot eli ns. kelpoisuusopinnot. Koulutus antaa osaltaan kelpoisuuden toimia oppilaan- ja opinto-ohjaajana kouluissa ja oppilaitoksissa. Lisäksi koulutus tarjoaa monipuoliset valmiudet työskennellä opinto- ja työuraohjauksen asiantuntijatehtävissä eri oppilaitoksissa ja muuntuvissa ohjauksen toimintaympäristöissä, esimerkiksi ohjausalan projekteissa, työvoimapalveluissa, yksityisellä sektorilla ja järjestöissä.

Opinnot on tarkoitettu jo aiemmin korkeakoulututkinnon ja opettajan koulutuksen suorittaneille. Opiskelu tapahtuu monimuoto-opintoina kahden lukuvuoden aikana. Opinnot koostuvat lähijaksoista, etäjaksojen verkko-opiskelusta ja oppimistehtävistä sekä harjoittelusta tai työssäoppimisesta ja kehittämishankkeesta.

Erillisiin opinto-ohjaajaopintoihin voi hakea, jos kaikki hakukelpoisuuden edellytykset täyttyvät

Opinnot on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon ja opettajankoulutuksen suorittaneille.

Hakukelpoisuuden edellytykset:

  • ylempi yliopistollinen korkeakoulututkinto JA
  • opettajan pedagogiset opinnot

Opintojen suorittaminen täydennyskoulutuksena työn ohessa on mahdollista, mutta opiskelijalla on kuitenkin oltava mahdollisuus osallistua Joensuun kampuksella toteutettaviin lähijaksoihin. Opiskelija voi valita, missä ja millä paikkakunnalla hän suorittaa opintoihin sisältyvän työssäoppimisen ja siihen sisältyvän ohjaajan työhön tutustumisen eri toimintaympäristöissä.

Alustava lähijaksojen aikataulu (pdf)

Yksityiskohtaiset tiedot hakuajoista ja valintaperusteista löytyvät Opintopolusta.

Hakulomake on auki hakuaikana 20.3.2019 klo 08:003.4.2019 klo 15:00.

Sähköinen hakulomake (linkki)

 

Lisätietoja

Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto / Ohjauksen koulutus
PL 111, 80101 Joensuu
opo.haku(at)uef.fi
0294 45 2034

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö