Varhaiskasvatuksen erityisopettajan maisteriopinnot

Lastentarhanopettajat, joilla on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, voivat hakeutua suorittamaan kasvatustieteen maisterin tutkintoa (pääaineena erityispedagogiikka). Maisterin tutkintoon sisältyvät erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot. Koulutukseen voidaan edellyttää täydentäviä siltaopintoja, joita ei sisällytetä KM-tutkintoon. Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittanut voi jatkaa tieteellisiä jatko-opintojaan erityispedagogiikka pääaineena.

Opintoihin valitaan 5 opiskelijaa.

Hakeminen

Hakuaika syksyllä 2018 alkaviin opintoihin on 14.3.-28.3.2018. Tiedot hakumenettelystä ja valinnan perusteista löytyvät Itä-Suomen yliopiston hakuoppaasta tai Opintopolku-palvelusta, jossa myös hakeminen tapahtuu.

Lisätietoja

Opetus-ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö