Aiemmat ja muualla tehdyt opinnot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta käytetään lyhennettä AHOT. Käsite kattaa sekä aiempien opintojen että muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukemisen. Hyväksilukemisen päätyypit ovat korvaaminen ja sisällyttäminen.

Ohjeet ja lomakkeet

Korvaaminen

Korvaamisella tarkoitetaan sitä, että opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja korvataan muualla suoritetuilla vastaavilla opinnoilla. Opintoja voi korvata myös osoittamalla esimerkiksi työelämässä hankittua vastaavaa osaamista.

Korvaavuutta on haettava yliopistolta siitä oppiaineesta, joka opinnot järjestää. Filosofisen tiedekunnan oppiaineita koskevat korvaavuushakemukset palautetaan hallintopalvelukeskukseen.

Sisällyttäminen

Sisällyttämisellä tarkoitetaan muualla suoritettujen opintojen liittämistä osaksi tutkintoa esimerkiksi sivuainekokonaisuuksina tai vapaasti valittavina opintoina. Aiemmin suoritetut opinnot eivät siis korvaa suoraan jotakin opetussuunnitelmassa vaadittua kurssia. Muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista ei voida sisällyttää tutkintoon.

Hakemus opintojen sisällyttämisestä tutkintoon palautetaan hallintopalvelukeskukseen.

Kuka voi hakea?

Hyväksilukemista voivat hakea Itä-Suomen yliopistoon läsnä oleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneet opiskelijat. Joidenkin oppiaineiden opiskelu ja myös opintojen hyväksilukeminen edellyttävät ko. oppiaineen opinto-oikeuden hankkimista. Avoimen yliopiston opiskelijat voivat hakea hyväksilukua vain niihin oppiaineisiin, joihin heillä on opinto-oikeus. Itä-Suomen yliopistoon tulevat vaihto-opiskelijat eivät voi hakea opintojen hyväksilukua.

Osaamisen osoittaminen

Osaamisen arviointi perustuu opintojakson tai opintokokonaisuuden osaamistavoitteisiin, toisin sanottuna opiskelijan osoittamaa osaamista arvioidaan vertaamalla sitä opetussuunnitelmassa asetettuihin osaamistavoitteisiin. Osaamisen voi osoittaa esimerkiksi opintotodistuksilla, näyttökokeessa, haastattelussa tai osaamisportfoliolla.

Lisätietoja

Erityispedagogiikka: amanuenssi Päivi Walling

Erilliset erityisopettajan ja erityislastentarhanopettajan opinnot: suunnittelija Jenna Tuononen

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus: amanuenssi Emma Hahl

Ohjaus: amanuenssi Marina Cafaro

Psykologia: toimistosihteeri Birgitta Puustinen