Joensuun normaalikoulun opettajien väitöskirjatyöt

Koivistoinen, Hilkka. Muuttuva ymmärrys kielenoppimisesta ja -opetuksesta: oppilaiden, vanhempien ja tulevien kieltenopettajien näkökulmia. 2016.

Vesala, Päivi. Koulupihan merkitys alakoulun oppilaille. Lapsen ja ympäristön vastavuoroisen suhteen analyysi. 2016.

Eronen, Lasse. Quasi-systematic minimalism within socio-constructivist learning of mathematics. 2014.

Tuominen, Visa. Maistereiden työllistyvyys. 2013.

Ventola, Kalle. Polarization state manipulation with sub-micron structures. 2012. 

Jeskanen, Seija. Piina vai pelastus? : portfolio aineenopettajaopiskelijoiden ammatillisen kehittymisen välineenä. 2013.

Räty-Záborsky, Sinikka. Suomalaisten ja unkarilaisten opettajien ja matematiikan oppikirjan tekijöiden käsityksiä geometriasta ja geometrian opetuksesta ja oppimisesta vuosiluokilla 1-6. 2006.

Väisänen, Jaakko. Murros oppikirjojen teksteissä vai niiden taustalla? 1960- ja 1990-luvun historian oppikirjat kriittisen diskurssianalyysin silmin. 2005. (pdf)

Martikainen, Timo. Inhimillinen tekijä. Opettaja eettisenä  ajattelijana ja toimijana. 2005.

Koskela, Hannu. Opiskelijoiden haasteellisuudesta ammattiopintoihin sitoutumisen substanssiteoriaan. Grounded theory -menetelmän soveltaminen ammattioppilaitoksen opettajien kuvauksiin opetettavistaan.2003.

Mäntylä, Elina. Kuudesluokkalaisen oppilaan reflektio ja metakognitio itseohjautuvuusvalmiutta harjoittavassa opiskeluprojektissa. 2003.

Haring, Minna. Esi- ja alkuopettajien pedagogisen ajattelun kohtaaminen. 2003.

Saari, Heikki, Oppilaiden käsitykset malleista ja mallintaminen fysiikan peruskouluopetuksessa. 2000.

Happonen, Heikki. Fyysisten erityisopetusympäristöjen historiallinen, typologinen ja arvioitu tila Suomessa. 1998.

Mäkinen, Laila. Oppilaan itseohjautuvuus ja sitä edistävä ohjaus peruskoulun yläasteelle siirtymisen vaiheessa. 1998.

Patrikainen, Risto. Ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys luokanopettajien pedagogisessa ajattelussa. 1997.

Räisänen, Terttu. Luokanopettajan työn kokeminen ja työorientaatio. 1996.

Perho, Kaija. Miten kirjoittaa venäjän aine: Ylioppilaskokelaiden venäjän kielen taidot ja kirjoitelmien taso. 1993.