Normaalikoulujen TutKoKe-verkosto

Normaalikoulujen toiminta harjoittelukouluina on tutkimusperustaista. TutKoKe eli tutkimus,- kokeilu ja kehittämistoiminta on yksi harjoittelukoulujen perustehtävä, joka koostuu tieteellisestä pedagogisesta tutkimuksesta tiiviissä yhteistyössä yliopiston kanssa sekä kokeilu- ja kehittämistyöstä kouluissa. Kullakin normaalikoululla on oma TutKoKe-strategiansa ja oma TutKoKe-ryhmänsä ja koordinaattorinsa. Normaalikoulujen yhteinen TutKoKe-verkosto kokoontuu säännöllisesti.