Hei Joe - Oppituntinavigaattori ja oppilaskeskeinen opettamisen paradigma

Historiaa

Joensuun normaalikoulu investoi syksyllä 2011 kymmeniä tuhansia euroja opettajien iPadeihin ja seuraavana syksynä 2012 lukion ensimmäisen luokan opiskelijat saivat käyttöönsä omat henkilökohtaiset laitteensa. Jo heti alussa oli havaittavissa, että laitteiden kaikkia ominaisuuksia ei saada käyttöön, jos tukeudutaan vain AppStoressa oleviin valmiisiin sovelluksiin.

Erityisen tärkeä havainto oli se, että kalleimmissa laitteissa, jollaisia koululle hankittiin, oli gps-tuki. Sen avulla voitaisiin opiskella luokkien ulkopuolella, jos jokin ohjelma vain tukisi satelliittipaikannusta. Sellaista ei ollut olemassa, joten keväällä 2012 alkoi kokonaan uuden ohjelman, HeiJoen (Hei Joensuu) ideointi ja koodaus. 

Kuinka HeiJoe toimii?

Aivan ensimmäisenä opettajalla on oltava selkeä näkemys siitä, kuinka luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuva opetus voi palvella opetuksen ja kasvatuksen pedagogisia tavoitteita. Kun tämä on ratkaistu, niin HeiJoesta tulee hyvä työkalu muun opetuksen tueksi. 

Seuraavaksi opettaja tekee karttapohjalle pisteitä, joihin hän asettaa linkkejä, tehtäväsarjoja, kuvia, videoita, tekstiä, väittämiä, musiikkia, haastatteluja tai muuta sisältöä. Näistä pisteistä muodostetaan oppimisreittejä. Opiskelijat käyttävät omia laitteitaan, joihin HeiJoe on asennettu. Ohjelma opastaa karttapohjan, suuntanuolen ja matkamittauksen avulla opiskelijat oikeisiin paikkoihin. Näin opiskelijoiden tehokas työskentely voi alkaa luokan ulkopuolella.

HeiJoe tekee opiskelijoiden laitteista oppituntinavigaattoreita, joilla saadaan tervettä vaihtelua mm. joskus niin puuduttavaan luokassa opiskeluun. Opettaja oppii HeiJoen karttaosion käytön parissa tunnissa. Opiskelijoiden perehdyttäminen HeiJoen toiseen eli navigointiosioon kestää noin 15 minuuttia.

Kuinka HeiJoea on käytetty?

Ohjelma on ollut erityisen aktiivisessa käytössä muun muassa Espoossa ja Lieksassa Joensuun lisäksi. Sen avulla on tehty lukiolaisten leirikouluja esimerkiksi Roomaan, Ateenaan, Prahaan ja Krakovaan. 

Tavallisimmin oppitunneilla vuorottelevat erilaiset ongelmanratkaisu-, informaatio-, keskustelu- ja tehtäväpisteet. HeiJoeta on käytetty monipuolisesti useissa oppinaineissa. Sitä käyttävät sekä alakoululaiset että yläkoululaiset ja lukiolaiset. Useimmiten HeiJoeta käytetään osana tavallista oppituntia. Ohjeiden anto aloittaa oppitunnin, jonka jälkeen nuoret ovat lähteneet ulos ja tulleet takaisin luokkaan tehtävien tarkistukseen tai oppitunnin lopettavaan opetuskeskusteluun.

Lue lisää Hei Joe -hankkeesta!