Teorian ja käytännön kohtaaminen epäorgaanisessa kemiassa

Yläkoulun kemia perustuu symboliseen merkintätapaan, joka saattaa jäädä oppilaalle merkityksettömäksi. Varsinkin kemiallisten reaktioyhtälöiden käytännön merkitystä ei ymmärretä. Oppilastyöt jäävät siksi myös usein käsittämättömiksi. Oppilas suorittaa ne usein ikään kuin keittokirjamaisesti noudattaen saamiaan
ohjeita. Omaa ymmärrystä oppilastöihin ei useinkaan esiinny. Laboratoriotöissä saadut havainnot ei juuri koskaan kytkeydy kemialliseen tietorakenteeseen.

Tällainen opiskelu aiheuttaa turhautumista ja oppilaiden mielenkiinto kemiaa kohtaan laskee tutkimusten mukaan koko yläkoulun ajan. Kokeilun tavoitteena oli auttaa oppilaita ymmärtämään kokeellisten oppilastöiden yhteys kemian käsitteisiin ja teoriaan.

Lue kokeilusta lisää!