Tukiopetus 

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta (Laki perusopetuslain muuttamisesta 2010, 16§).  

Tukiopetuksella täydennetään opetusta niissä tapauksissa, joissa oppilas ei ole saavuttanut oppimisen tavoitteita. Tukiopetuksella voidaan ehkäistä vaikeuksia ennakolta. Tukiopetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki)