Opiskelu Joensuun normaalikoulun perusasteella

Oppilaaksioton perusteet

Joensuun normaalikoulu on osa Joensuun kaupungin kouluverkkoa. Normaalikoulussa noudatetaan Joensuun kaupungin oppilaaksioton perusteita alla eritellyin täydennyksin.

Oppilaaksioton perusteet, A-1-kieli

Normaalikouluun voidaan ottaa valinnaisen A1-kielivalinnan perusteella oppilaita Normaalikoulun lähikoulualueen ulkopuolelta, jos kyseisen luokka-asteen perusopetusryhmät eivät ole täynnä ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen. Valinnaisia A1-kieliä ovat saksa ja venäjä.

Toissijaisesta oppilaaksiotosta A1-kielivalinnan perusteella päätetään lukuvuosittain.

Toissijaisten oppilaspaikkojen määrästä päätetään lähikoulualueen kielivalintojen perusteella. Opetusryhmän perustamisen edellytyksenä on vähintään 10 oppilasta.

Jos hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan yhdenvertaisuuden takaamiseksi arvonnalla. Rehtori nimeää arvonnan suorittavat henkilöt. Arvonnasta laaditaan pöytäkirja.

Oppilaaksioton perusteet, A-2-kieli

Normaalikouluun voidaan ottaa A2- kielivalinnan perusteella oppilaita Normaalikoulun lähikoulualueen ulkopuolelta, jos kyseisen luokka-asteen perusopetusryhmät eivät ole täynnä ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen. Valinnainen A2-kieli on venäjä.

Toissijaisesta oppilaaksiotosta A2-kielivalinnan perusteella päätetään lukuvuosittain Normaalikoulun 3. luokan oppilaiden A2—kielivalinnan jälkeen. Opetusryhmän perustamisen edellytyksenä on vähintään 10 oppilasta.

Jos hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan yhdenvertaisuuden takaamiseksi arvonnalla. Rehtori nimeää arvonnan suorittavat henkilöt. Arvonnasta laaditaan pöytäkirja.

Tuntijako

Joensuun normaalikoulussa käytetään oppiaineiden ja valinnaiskurssien opetukseen perusasteella taulukosta ilmenevää tuntijakoa. Kaaviota painamalla saat sen suuremmaksi.

Kielten opiskelu

Lukuvuonna 2015–2016 Joensuun normaalikoulun perusasteen vuosiluokilla 1.–9. opiskelee 636 oppilasta. Heistä 80 oppilasta on valinnut niin sanotuksi pitkäksi pakolliseksi vieraaksi kieleksi saksan ja 103 oppilasta venäjän. Muiden oppilaiden pakollinen pitkä kieli on englanti. Kaikki oppilaat aloittavat jonkin näistä kolmesta kielestä ensimmäisen luokan kevätlukukaudella.

Venäjän kieli on suosittu myös viidenneltä luokalta alkavana valinnaisena ja vapaaehtoisena kielenä eli niin sanottuna A2-kielenä. Tällaisia venäjän lukijoita on koulussamme 72 oppilasta lukuvuonna 2015–2016. Koulun kieliohjelma on osoittautunut vetovoimaiseksi. Kielten opiskeluvalinnat ovat päinvastaisia kuin valtakunnan peruskouluissa yleensä. Osasyynä kielten opiskelun suosioon on vahva kansainvälinen toimintakulttuuri koulussamme.

Kansainväliset opiskelijat ja lukuisat vierailevat opettajaryhmät sekä ulkomaille suuntautuvat opintomatkat ja -retket motivoivat lapsia ja nuoria kielten opiskeluun.