Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Koulu puolestaan vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Koulun tehtävänä on antaa huoltajille tietoa niin, että he voivat seurata ja edistää lapsensa koulunkäyntiä ja oppimista.

Kodin ja koulun yhteistyö on välttämätöntä, jotta oppilaan koulutyö onnistuu. Kodilla ja koululla on lasten ja nuorten kasvussa, kehityksessä ja oppimaan ohjaamisessa omat, toisiaan täydentävät tehtävänsä. Kodin ja koulun yhteistyö on parhaimmillaan vastavuoroista kasvatuskumppanuutta.