Erityisopetus

Joensuun normaalikoulussa järjestetään osa-aikaista luokatonta erityisopetusta. Sen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia.  Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla. Erityisopettajat toimivat yhteistyössä luokanopettajien ja aineenopettajien kanssa. Opetusta annetaan tavallisesti yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena oppituntien aikana.   

Erityisopettajat Länsikadun koululla: 

Arja Rintala, luokat 2A, 3A, 4ABC 

Hilkka Räty, luokat 1E, 5ABC, 6ABC 

Tuire Silvennoinen, 1A, 1–2BC, 1–2D, 2E, 3BC 

Erityisopettajat Tulliportin koululla: 

Hannu Koskela, 7.-luokat 

Hanna Pihlainen, 8.–9.-luokat