Luokanopettajakoulutuksen Orientoiva harjoittelu

2310213 Orientoiva harjoittelu – Orientaatio opettajuuteen 3 OP

Orientoivassa harjoittelussa teemana on perehtyminen opettajuuteen. Harjoittelun aikana perehdytään kouluun opiskeluympäristönä, tutustutaan eri-ikäkauden oppilaiden kasvuun ja kehittymiseen,  jäsennetään opetus–opiskelu-oppimisprosessia ja analysoidaan sekä tutustutaan opettajan työtehtäviin.

Orientoiva harjoittelu suoritetaan yhtä aikaa Orientaatio opettajuuteen -opintojakson kanssa.

Harjoitteluun kuuluu oppituntien seurantaa, ryhmäohjauksia, opetustuokioita  ja erilaisia kirjallisia tehtäviä. Tarkemmat sisällöt löytyvät harjoittelusuunnitelmasta.

Orientoivan harjoittelun toimintasuunnitelma (docx).

Ajankohtaista

Suurryhmäohjaukset

Aloitustilaisuus                                 ma 13.11. klo 10.00 - 12.00 TK 100
Oppilaitosturvallisuus                    ti 21.11. klo 13.15 - 15.45  
Päätöstilaisuus                                  to 7.12. klo 10.00 - 12.00 TK 100

 

Koulun tapahtumat

   
   

Liitteet: