Luokanopettajakoulutuksen Orientoiva harjoittelu

2310213 Orientoiva harjoittelu – Orientaatio opettajuuteen 3 OP

Orientoivassa harjoittelussa teemana on perehtyminen opettajuuteen. Harjoittelun aikana perehdytään kouluun opiskeluympäristönä, tutustutaan eri-ikäkauden oppilaiden kasvuun ja kehittymiseen,  jäsennetään opetus–opiskelu-oppimisprosessia ja analysoidaan sekä tutustutaan opettajan työtehtäviin.

Orientoiva harjoittelu suoritetaan yhtä aikaa Orientaatio opettajuuteen -opintojakson kanssa.

Harjoitteluun kuuluu oppituntien seurantaa, ryhmäohjauksia, opetustuokioita  ja erilaisia kirjallisia tehtäviä. Tarkemmat sisällöt löytyvät harjoittelusuunnitelmasta.

Orientoivan harjoittelun toteutussuunnitelma (docx).

Ajankohtaista

Suurryhmäohjaukset

Aloitustilaisuus                                   
Oppilaitosturvallisuus                      
Päätöstilaisuus                                    

 

Koulun muu toiminta

Liikkuva koulu   -luento               
   

Liitteet: