Luokanopettajakoulutuksen Orientoiva harjoittelu

2310213 Orientoiva harjoittelu – Orientaatio opettajuuteen 3 OP

Orientoivassa harjoittelussa teemana on perehtyminen opettajuuteen. Harjoittelun aikana perehdytään kouluun opiskeluympäristönä, tutustutaan eri-ikäkauden oppilaiden kasvuun ja kehittymiseen,  jäsennetään opetus–opiskelu-oppimisprosessia ja analysoidaan sekä tutustutaan opettajan työtehtäviin.

Orientoiva harjoittelu suoritetaan yhtä aikaa Orientaatio opettajuuteen -opintojakson kanssa.

Harjoitteluun kuuluu oppituntien seurantaa, ryhmäohjauksia, opetustuokioita  ja erilaisia kirjallisia tehtäviä. Tarkemmat sisällöt löytyvät harjoittelusuunnitelmasta.

Orientoivan harjoittelun toimintasuunnitelma (docx).

Ajankohtaista

Suurryhmäohjaukset

Aloitustilaisuus                                 ma 13.11. klo 10.00 - 12.00 TK 100
Oppilaitosturvallisuus                    ke 15.11. klo 9.00 - 11.00 C1
Päätöstilaisuus                                  to 7.12. klo 10.00 - 12.00 TK 100

 

Koulun muu toiminta

Liikkuva koulu   -luento        pe 17.11. klo 11.30 - 13.00             LK liikuntasali
   

Liitteet: