Syventävä harjoittelu 11.3.-17.5.2019

2310235 Syventävä harjoittelu (7 op)

Teema: Luovuus ja tutkiva opettajuus

Suoritettuaan Tutkiva opettajuus -harjoittelujakson opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppijakeskeistä ja yhteisöllistä oppimista tutkivan opettajuuden lähtökohdista. Opiskelija osaa hyödyntää opetuksessaan erilaisia oppimisympäristöjä sekä monipuolista tieto- ja viestintäteknologiaa. Opiskelija osaa soveltaa yhteisopettajuutta sekä toteuttaa tätä hyödyntäen luovaa ilmaisua ja ongelmanratkaisua vahvistavia ja tukevia työtapoja.

Opiskelija osaa reflektoida pedagogista ajatteluaan, toimintaansa ja oman opettajuutensa kehittymiseen liittyviä ratkaisujaan tutkimukseen ja kokemukseen perustuvan tiedon avulla. Opiskelija tunnistaa erilaisten oppijoiden tuen tarpeita sekä soveltaa työssään harjoittelupaikassa toteutettavia tuen käytänteitä. Opiskelija osaa toimia vastuullisesti kouluyhteisössä ja yhteistyöverkoissa yhdessä oppimista ja yhteisöllisyyttä arvostaen ja kehittäen.

Vuoden 2019  harjoittelun aikataulut päivitetään sivuille viimeistään kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkua!

 

Kaikille harjoittelijoille pakollinen infotilaisuus To 28.2. klo 9.00-11.00

Syventävän harjoittelun toteutusohje 2019

 

Vuoden 2018 harjoittelun eteneminen:

Suurryhmäohjausten aikataulut

Huomioitavia aikatauluja

 

6.4. 7. -luokkalaisten pajapäivä

9.4.  5. jakso alkaa - uudet lukujärjestykset

13.4. 8.-luokkalaisten pajapäivä

16.4. lukion palautuspäivä, ei opetusta 9.30 - 13.00.

20.4. 9.-luokkalaisten pajapäivää

26.4. kello 13.00 KEVÄTKONSERTTI

27.4. 7B-luokka retkipäivä- ei luokkaopetusta

30.4.  VAPAAPÄIVÄ

1.5. VAPPU

 

Syventyvä perehtyminen opettajan työhön,  opettaja kokonaisuuksien toteuttajana

Pajapäivät:

Opettajaopiskelijat totetuttavat kunkin luokka-asteen aikatauluun sopivan pajapäivän. Teemana ovat luokittain opetusuunnitelman laaja-alaiset oppimistavoitteet:

7. lk  L2 Kulttuurinen vuorovaikutus ja ilmaisu

8. lk  L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

9. lk  L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

7lk pe 6.4.2018 Toteuttajat: äidinkieli, englanti, venäjä, saksa

Ohjaavat opettajat: Mirja Valtonen, Mari Kuusimäki

Jokaisen on ehdottomasti oltava paikalla!

1. kerta ti 13.3. klo 13.00- 14.15  Työpajojen suunnittelun ohjeistus ja aloitus ryhmissä , lk 128 (liikuntarakennus)

2. kerta to 22.3. klo 14.15-16.15  Työpajojen valmistelu ja viimeistely ryhmissä, lk 128 (liikuntarakennus)

 

8lk pe 13.4.2018 Toteuttajat:  BG, katsomusaineet, ruotsi

Ohjaavat opettajat: Petri Federley, Peter Vatanen

8. luokkien pajapäivän (13.4) alkuinfo harjoittelijoille on keskiviikkona 28.2 klo 9.30-10:15 luokassa 128. 

 

9lk pe 20.4.2018 Toteuttajat: FYKEMA, LOKOMA, historia

Ohjaavat opettajat:  Marko Kotilainen, Jaana  Taivainen

to 22.3 klo 13.00 - 14.00 T104  alkuinfo

ke 28.3 klo 12.50-13.30  suunnittelua LO-tuokiolla ( kotiluokat T111, T109, T279 ja T252)

 

Seurantaviikko alakoulululla

Aineenopettajat seuraavat oppitunteja myös alakoululla (ks. seurantalomake liitteestä)

Alakouluseuranta toteutetaan viikoilla 13 ja 14, joilloin lukiolla on koeviikko.

Alakoululuokkien lukujärjestykset on nähtävillä harjoitteluhuoneen ilmoitustaululla.

Alakoulun seurantaluokat jaettu seuraavasti aineryhmittäin: 

BG 3A, 4B JA 6C

ENGLANTI 2B JA 5A

KATSOMUSAINEET 2D JA 2E

FYKE 1E, 2A JA 4A

HISTORIA 1D,5C JA 6A

MATEMATIIKKA+TVT 1C, 3C JA 4A

RUOTSI JA SAKSA 1A, 3B JA 6B

SUOMI 1B, 2C JA 5B

VENÄJÄ 4C

 

Tehtävät ja ohjeet