Aineenopettajakoulutuksen ohjattu harjoittelu

Aineenopettajakoulutuksen ohjattu harjoittelu toteutetaan pääasiassa Tulliportin koulun yläkoulussa ja lukiossa. Harjoittelukoulun toiminnasta vastaa normaalikoulun johtava rehtori Heikki Happonen. Harjoittelun toteutusta seuraa ja koordinoi ohjatun harjoittelun kehittämistyöryhmä, johon kuuluvat opettajajäsenet Mervi Holopainen (biologia ja maantiede), Marko Kotilainen (matematiikka), Jussi Suokas (vieraat kielet), Jaana Taivainen (fysiikka ja kemia), Mirja Valtonen (suomen kieli ja kirjallisuus), Peter Vatanen (uskonto ja psykologia) ja Eliisa Vähä (historia ja yhteiskuntaoppi). Eliisa toimii myös harjoittelun koordinaattorina ja vastaa harjoittelun käytännön järjestelyistä.

Tutustu harjoitteluihin tarkemmin:

Ohjattua harjoittelua koskevia yleisiä ohjeita.