Aineenopettajakoulutuksen ohjattu harjoittelu

Aineenopettajakoulutuksen ohjattu harjoittelu toteutetaan pääasiassa Tulliportin koulun yläkoulussa ja lukiossa. Harjoittelukoulun toiminnasta vastaa normaalikoulun johtava rehtori Heikki Happonen. Harjoittelun toteutusta seuraa ja koordinoi ohjatun harjoittelun kehittämistyöryhmä, johon kuuluvat opettajajäsenet Jaana Räisänen  (biologia ja maantiede), Raija Lindroos-Heinänen (matematiikka), Mari Kuusimäki ( englanti ), Sari Soininen (ruotsi, saksa, venäjä, ranska), Hannu Vähäkoski (fysiikka ja kemia),  Tarja Lehikoinen-Suviranta (suomen kieli ja kirjallisuus), Peter Vatanen (uskonto ja psykologia) ja Eliisa Vähä (historia ja yhteiskuntaoppi). Eliisa toimii myös harjoittelun koordinaattorina ja vastaa harjoittelun käytännön järjestelyistä.

Tutustu harjoitteluihin tarkemmin:

Ohjattua harjoittelua koskevia yleisiä ohjeita.