Aineenopettajankoulutuksen orientoiva harjoittelu

2310213  Orientoiva harjoittelu, 3 OP

Teema: Vuorovaikutus

Orientoivassa harjoittelun tavoitteena on perehtyminen kouluun opiskeluympäristönä, tutustuminen opettajan työtehtäviin, eri-ikäkauden oppilaiden kasvuun ja kehittymiseen sekä opetus–opiskelu-oppimisprosessin kuvaaminen ja jäsentäminen vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Ajankohtaista

Suurryhmäohjaukset

Aloitustilaisuus: 7.11.2016, klo 9-11.00, TK100

Oppilaan kohtaaminen: 23.11.2016, klo 8-9.30, TK100

Päätöstilaisuus: 8.12.2016, klo 14.15-15.15, TK100

 

Koulun tapahtumat

Opiskelijat osallistuvat koulun tapahtumiin yhteensä kolme tuntia. Tapahtumista Oivalla ja onnistu-koulutuspäivä on kaikille pakollinen, muista tapahtumista tulee sopia ohjaavan opettajan kanssa jo heti harjoittelun alussa. *Ilmoittautumislistat harjoittelijoiden huoneen ilmoitustaululla.

 

- Abien vanhempainilta (1h)* ke 9.11, klo 17.45, Tulliportin koulu
- Liikkuva koulu info (1-1.5h) ti 15.11, klo 14.15-16.45, Länsikadun koulun liikuntasali
- 9lk vanhempainilta (1h)* ke 23.11, klo 17.15, Tulliportin koulu
- Opettajakunnan kokous (1h)* ti 29.11, klo 14.30, tupa
- 7lk valinnaisainevanh.ilta (1-3h)*                              to 1.12, klo 17.30, tupa
- Itsenäisyyspäivä (2-3h)* to 1.12, klo 8-11

 

 

Orientoivan harjoittelun toimintasuunnitelma

Liitteet: