Aineenopettajakoulutuksen opetuksen perusteiden harjoittelu

2310215  Opetuksen perusteiden harjoittelu, 7 OP,  4.9.2017-10.11.2017

Teema: Oppiva yhteisö

Opetuksen perusteiden harjoittelussa keskeisinä osa-alueina ovat mm. koulun opetussuunnitelman soveltaminen opetuksessa ja kasvatuksessa, oman opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä eri oppilaiden oppimistarpeiden tunnistaminen, tarkoituksenmukaisten opiskeluympäristöjen ja yleisen tuen muotojen rakentaminen sekä jaetun asiantuntijuuden merkityksen arvioiminen.

Opetuksen perusteiden harjoittelun toimintasuunnitelma

Opetuksen perusteiden harjoittelun aikataulut

Poikkeavia aikatauluja

Liitteet: