Opetuksen perusteiden harjoittelun aikatauluja

 

Aikatauluihin liittyvät kysymykset eliisa.vaha@uef.fi

 

Suurryhmäohjaukset

 

Pakolliset

Harjoittelun info: 4.9.2017 kello 8:00-10:00 TK 100
Palautetilaisuus:  9.11. kello 8:00-10:00 TK100

Oppimis- ja opiskeluprosessin suunnittelu to 7.8. klo 8:00 - 9:30 C1

 

Valinnaiset

Valinnaisissa suurryhmäohjauksissa tutustutaan muun muassa opetus- ja opiskeluprosessin suunnitteluun, työrauhakysymyksiin sekä opettajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin.  Valinnaisia suurryhmäohjauksia tulee valita vähintään neljä (yhteensä 8 tuntia). Kaikille pakollinen suurryhmäohjaus on merkitty tähdellä *.

 

 

Opetus- ja opiskeluprosessin suunnittelu *
(Risto Patrikainen)
 

To 7.9. 2017 klo 8:00-9:30

C 1

     
     
Liikkuva koulu ja toiminnallinen opetus (Ulla Sten) Ma 11.9. kello 14:30-16:00 LK  liikuntasali

Ilmiöpohjainen oppiminen
(Päivi Vesala, Mervi Holopainen​)

To 14.9. klo 14:30-16:00

 

TK Tupa / Ruokala

Tekijänoikeudet opetuksessa (Juha Kallaranta)

 

Ke 20.9. klo 8:00-9:30

E100

Työrauha – teoriaa ja käytäntöä (Juha Karhunen ja Kimmo Kotro)
 

Ti 26.9. klo 8:00-9:30

AT 100

Pelit ja Ohjelmointi opetuksessa (Kimmo Kotro)

Ke 4.10. klo 14:30-16:00

TK100

Eriarvoistava koulu?
(Mika Kilpiä, Peter Vatanen)

To 12.10. klo 14:30-16:00

TK ruokala

Oppimista edistävä arviointi

Risto Hotulainen

Ti 24.10.  kello 14:30-16:30 TK 100
Liikkuva koulu-luento Pe 27.10. kello 11:30-13:30

TK100

(Tämän voit hyödyntää joko suurryhmäohjauksena TAI oppituntien ulkopuolisina tehtävinä)

Arviointitesopäivän työskentely

La 28.10. 9:00-11:30

Auditorio + ryhmätyöskentely luokissa

(Tämän voit hyödyntää joko suurryhmäohjauksena TAI oppituntien ulkopuolisina tehtävinä)

OPS – arviointi muuttuu, muuttuuko mikään?
(Jaakko Väisänen)

Ma 30.10. klo 14:30-16:00

C2 

 

 

Ainekohtaiset ryhmänohjaukset

Ainekohtaiset aloituspalaverit Tulliportin koululla 

 

Torstaina  31.8.2017 

VENÄJÄ KLO 9:30-10:30 TP 197 

 

Maanantaina 4.9.2017  

 

MATEMATIIKKA KLO 11:00 TP 109 

ÄIDINKIELI KLO 11:00 -12:00 NEUVOTTELUHUONE TP 197 (Neuvotteluhuone) 

ENGLANTI KLO 11:00 -12:00  TP 278 

FYKE  KLO 11:30-12:30 TP 210 

SAKSA KLO 12:00 TP 278 

RUOTSI KLO 12:15 TP 263 

HISTORIA KLO 13:00 TP 142

BIOLOGIA JA MAANTIETO KLO 14.30 LUOKKA 211  

KATSOMUSAINEET JA PSYKOLOGIA KLO 14:30 TP 197 (Neuvotteluhuone) 

TERVEYSTIETO KLO 14:30 LIIKUNTARAKENNUS 

Tiistai 5.9.2017

KÄSITYÖ KLO 11:00 TAITOLA-TALO

 

 

Oppituntien ulkopuoliset tehtävät

Opiskelijat osallistuvat ohjatusti oppituntien ulkopuoliseen toimintaan koulussa 6 tuntia. 

Päivänavausohjaukset

PÄIVÄNAVAUSOHJAUKSET OPETUKSEN PERUSTEIDEN HARJOITTELUSSA Syksy 2017

Pe 8.9. klo 11:00-12:00 luokka 128

*  ue, et, psy, hi/yh, tt

Pe 15.9 klo 11:00-12:00 luokka 128

* ai, ru, eng

Pe 22.9 klo 11:00-12:00 luokka 128

* ve, sa, bi/ge, fy

To 28.9 klo 11:00-12:00 luokka 128

 * ke, ma, käs

 

Päivänavausohjaukset ovat listassa mainittujen aineiden opiskelijoille pakollisia. Jos olet jo aiemmin käynyt ko. ohjauksen tai joudut välttämättä vaihtamaan toiseen ryhmään,  laita viestiä osoitteeseen peter.vatanen@uef.fi. Samaan kohteeseen voi osoittaa muutkin päivänavausohjaukseen liittyvät kysymykset. Luokka 128 sijaitsee liikuntarakennuksessa. 

 

Vapaavalintaiset

Seuraavista oppituntien ulkopuolisista tehtävistä tulee valita vähintään 4 tuntia.

 

Kysy myös oman oppiaineen vaihtoehtoja!

 

(Ilmoittautumislistat tulevat auskujen huoneeseen. )

 • Lauantai 9.9. Suomi 100 – teemapäivään osallistuminen (Lehmonharju tai koulu)​

 • Tiistai 12.9. kello 9:30 Auditorio, Suomi 100-konsertti. (1 h)

 • Keskiviikko 13.9. kello 17:30 8. luokkien huoltajailta (ruokala) (1h)

 • Tiistai 26.9. Opettajainkokous kello 14:30 (auditorio/tupa) (1h)
 • Perjantai 29.9. Ykkösten yö AUDITORIOSSA kello 18:00 (1h)
 • Maanantai 2.10. Lukion 1. luokan vanhempainilta kello 18:00  (tupa)​ (1h)
 • Perjantai 27.10. kello 11.30-13:30, Opettajien taksvärkkipäivän luento. Liikkuva koulu. HUOMAA AIKA!
 • Lauantai 28.10. kello 9:00-11:30, Opettajian TESO-päivä, aiheena arviointi, ryhmätyöskentely  ​ (2 h)

 • Torstai 9.11. Casino-ilta 18-19 tai 19-20 ( 1h)

 

Poikkeavia aikatauluja

 • Tiistai 5.9. Seiskaluokkalaisten ryhmäytyspäivä (ei opetusta 7. luokkalaisille)
 • Lauantai 9.9.  Norssin koulupäivä (Harjoittelijoilla mahdollisuus osallistua pajoihin) HUOM! TÄSTÄ SOVITAAN OMAN OHJAAJAN KANSSA.  ESIM. APUKÄSIKSI OMAN OHJAAVAN OPETTAJAN PITÄMÄÄN LIUKIOPAJAAN TAI LEHMONHARJULLE MUKAAN OMAN LUOKAN KANSSA, JOS MAHDOLLISTA. Korvaavuus riippuu päivään käytetystä ajasta tai tehtävien vastuullisuudesta. Max. 4 tuntia. 
 • 22.9.-29.9.2017 Lukion koeviikko - EI lukio-opetusta
 • Keskiviikkona 4.10. Palautuspäivä. Ei lukio-opetusta 9:30-13:00
 • Syyslomaviikko 42, EI OPETUSTA NORSSILLA
 • Taksvärkkipäivä 27.10., EI OPETUSTA NORSSILLA
 • Lauantaina 28.10.  Opettajien koulutuspäivä     
 • Viikko 45, 9. luokkalaisten TET-viikko