Opetuksen perusteiden harjoittelun aikataulut ilmoitetaan elokuussa 2017

 

 

Suurryhmäohjaukset

 

Pakolliset

Harjoittelun info: 4.9.2017
Palautetilaisuus:  

 

Valinnaiset

Valinnaisissa suurryhmäohjauksissa tutustutaan muun muassa opetus- ja opiskeluprosessin suunnitteluun, työrauhakysymyksiin sekä opettajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Suurryhmäohjauksia tulee valita vähintään viisi (yhteensä 10 tuntia).

Aihe Aika Paikka
* Opetus- ja opiskeluprosessin suunnittelu (Risto Patrikainen)
 
   

 

* OPS – arviointi muuttuu, muuttuuko mikään? (Jaakko Väisänen, Lasse Eronen)(suunnattu lo-opiskelijoille)

   

 

* Pelit ja ohjelmointi opetuksessa (Kimmo Kotro ja Sampo Forsström) 

   

 

* Tekijänoikeudet opetuksessa (Tatu Hirvonen)
 

   
* Työrauha – teoriaa ja käytäntöä (Juha Karhunen ja Kimmo Kotro)    

 

* Yleinen tuki koulun arjessa (Hilkka Räty, Eliisa Vähä, Hanna Pihlainen)
 

   
* Eriarvoistava koulu? (Heikki Happonen, Tarja Lehikoinen-Suviranta, Mika Kilpiä)  

 

Oppituntien ulkopuoliset tehtävät

Opiskelijat osallistuvat ohjatusti oppituntien ulkopuoliseen toimintaan koulussa 6 tuntia. 

Päivänavausohjaukset

Päivänavausohjaukset (2h) ovat listassa mainittujen aineiden opiskelijoille pakollisia. Jos olet jo aiemmin käynyt ko. ohjauksen tai joudut välttämättä vaihtamaan toiseen ryhmään,  laita viestiä osoitteeseen peter.vatanen(at)uef.fi. Samaan osoitteeseen voi laittaa kaikki muutkin päivänavausohjaukseen liittyvät kysymykset. Kaikki ohjaukset ovat luokassa 128, joka sijaitsee Tulliportinkoulun liikuntarakennuksessa.

  

 

Vapaavalintaiset tehtävät

Seuraavista oppituntien ulkopuolisista tehtävistä tulee valita vähintään 4 tuntia.

Aihe, korvaus, vastuuopettaja Aika Paikka
7lk huoltajailta (1h) (Jaana Räisänen)   Tulliportin koulu/luokat alakerta

8lk luokkakohtainen huoltajailta (1h)
(Marko Kotilainen ja Jaana Taivainen)

  Tulliportin koulu/luokat alakerta
LOPS2016-koulutus (2h) (Jussi Suokas)
 
  Tupa/Auditorio
Ykkösten yö (1h) (Mirja Valtonen, Eliisa Vähä)  

 

 

    Urheilutalo
Perusasteen opettajakunnan kokous (1h)
(Jussi Suokas)
 
  Tupa
Lukion 1lk:n vanhempainilta

 

 

Tupa
Opettajakunnan kokous (1h)   Tupa/auditorio
Lukion 2.lk vanhempainilta   Tupa/auditorio
Välituntivalvonnat 2 kpl (1h)  

 

 

Muu (esim. ainekohtaisesti) (1-3h)  

 

 

Poikkeavia aikatauluja

 

Syysloma viikko 42