Ylioppilaaksi Norssin lukiosta, yliopiston koulusta

Norssin lukioon voi hakea joko yleislinjalle tai matemaattis-luonnontieteelliselle (luma) linjalle. Yleislinjalla aloittaa vuosittain 90 uutta opiskelijaa ja lumalla 25.

Lukiomme on noin 400 opiskelijan tiivis ja aktiivinen yhteisö. Norssi korostaa yhteisöllisyyttä, toisen arvostamista sekä yksilön vastuuta. Lukion kursseilla, opiskelijakuntatoiminnassa, kuoroissa, kansainvälisyysmatkoilla ja teemapäivinä syntyy hyviä kaveruussuhteita, jotka kantavat läpi elämän.


Tuntijakokokeilu

Joensuun normaalikoulun lukio on ainoana lukiona Joensuusta mukana uudessa tuntijakokokeilussa (lukuvuodet 2016–2017 ja 2017–2018). Lukiolaiset saavat itse päättää, osallistuvatko kokeiluun vai eivät. Kokeiluun osallistuvilla pakollisia kursseja on 30–34, kun muuten pakollisia kursseja on yleis- ja lumalinjalla on 47–51. Kaikki lukiolaiset suorittavat yhteensä 75 kurssia, ovatpa mukana tuntikokeilussa tai eivät.

Kokeiluun osallistuvien valinnaisuus siis lisääntyy, sillä pakollisiin reaaliaineiden kursseihin kuuluu vain yksi kurssi terveystietoa ja yksi kurssi uskontoa/elämänkatsomustietoa. Reaaliaineet on jaettu kahteen ryhmään, joista opiskelija valitsee kummastakin ryhmästä yhteensä vähintään 9 kurssia. Jokainen opiskelija laatii oman opinto-ohjelman tavoitteidensa ja kiinnostuksensa mukaan. Kaikille yhteisten kurssien lisäksi tarjolla on paljon valinnaisia kursseja: kieliä kiinasta italiaan, luonnontieteitä tähtitieteestä laborointiin, käsityötä, kotitaloutta, eräretkeilyä, musiikkiteknologiaa sekä draamaa. Koulukohtaisia valinnaisia kursseja on 113.

Hae Norssiin

Kahvila, kuntosali, kirjasto, bänditilat, musiikkistudio, editointitilat, liikuntasalivuorot, MacBook Air ja langaton verkko. Koulussamme on modernit ja viihtyisät tilat sekä korkeasti koulutettu ja innostunut opettajakunta. Norssissa tuetaan kaikkia opiskelijoita ja autetaan jokaista saavuttamaan niitä tavoitteita, joita he itselleen asettavat.

Hakijoita on ympäri maakuntaa. Norssi on monessa suhteessa ihanteellisen kokoinen koulu, ja opiskelijoiden on helppo tutustua toisiinsa. Aktiivinen opiskelijakunta ja innostuneet tutorit järjestävät tapahtumia pitkin lukuvuotta: tervetulotapahtumia, ykkösten yö, juhlava gaala, peli-iltoja, liikuntatapahtumia ja teemapäiviä.

Aktiiviset norssilaiset ovat monessa mukana – tervetuloa norssilaiseksi!
 

Tulkaa Norssiin! (Se nyt vaan on tyhmää mennä muualle.)

Kahta en vaihda. Toinen on tämä Joensuun norssi ja toinen on...

Taattua laatua, vain Norssista!