Hoitotiede-lehti

Hoitotiede-lehden tarkoituksena on välittää tietoa hoitotieteestä ja sen tutkimustuloksista sekä toimia tieteellisenä keskustelufoorumina. Lehti julkaisee hoitamiseen ja sen perusteisiin, alan koulutukseen ja tutkimukseen liittyviä tieteellisiä artikkeleita sekä hoitotieteen alueeseen liittyviä erilaisia katsauksia. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Artiklar och översikter också på svenska.

Lehden artikkeleiden sähköiset versiot vuodesta 2012 alkaen ovat luettavissa Elektra-tietokannasta noin vuoden julkaisuviiveellä http://elektra.helsinki.fi/.

MEDIAKORTTI

Päätoimittaja

Dosentti Katja Joronen
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Terveystieteet (hoitotiede)
PL 100
33014 Tampereen yliopisto
katja.joronen(at)uta.fi

Toimitussihteeri

Dosentti Anja Rantanen
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Terveystieteet (hoitotiede)
PL 100
33014 Tampereen yliopisto
anja.rantanen(at)uta.fi

Hoitotiede-lehden tilaaminen

Julkaisija

Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS r.y.
Yhteystiedot

Toimituskunta

Anna Axelin, dosentti, Turun yliopisto
Marja Härkänen, TtT, Itä-Suomen yliopisto
Camilla Koskinen, dosentti, Åbo Akademi
Jari Kylmä, dosentti, Tampereen yliopisto
Maria Kääriäinen, professori (ma.), Oulun yliopisto

Painopaikka

Savion Kirjapaino Oy
Aleksis Kiven tie 19
04200 Kerava
 

Hoitotiede-lehdelle on myönnetty vuonna 2016 Tieteellisten seurain valtuuskunnan Vertaisarviointitunnus.