HIS tutkimus

HIS:n toiminnan perustana olevat tieteenalat ovat Information Systems ja Software Engineering sekä monitieteisyys mm. Health Informatics, toiminnan teoria. Metodologisena päälähestymistapana on "tekemällä tutkiminen" (Action Research).

Toiminnan ytimenä on soveltava tutkimus, joka palvelee erityisesti hyvinvointi- ja terveystoimialaa, mutta on sovellettavissa toimialariippumattomasti.

Vasemmalla olevista linkeistä löydät tarkempia tietoja HIS:n tutkimushankkeista.