HIS:n palvelut

HIS tarjoaa yliopiston ulkopuolisille organisaatioille sitä osaamista, mikä on syntynyt yksikön tutkimustyössä sekä vuosien varrella terveydenhuollon organisaatioiden ja yritysten kanssa tapahtuneessa yhteistyössä. Palvelut voidaan niputtaa kokonaisuuksiksi:

Kansainvälinen kontekstianalyysi:

Suomen Akatemian INDEHELA-Context -hankkeessa tehtyyn tutkimukseen perustuva tiedonhallintatoiminnan organisatorisen, kulttuurisen ja muun kontekstin kartoitus sekä ongelmien ratkaisumallien etsiminen.

Rajapinnat ja integraatio:

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan standardien ja niihin liittyvien menetelmien osaamiseen liittyvät hankkeet ja koulutukset, erityisesti HL7-standardit, IHE-integraatioprofiilit, PlugIT-, SerAPI- ja SOLEA-projekteissa kehitetyt menetelmät ja rajapinnat.

Ohjelmistomuotoilu:

ZipIT-projektissa 2004-2007 kehittynyt menetelmä, jonka avulla selvitetään käyttäjien ohjelmistotarpeet yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Kernel, Musti-tukipalvelu ja FixIT:

HIS paikallisti vuoden 2012 loppuun saakka M-pohjaisten tietojärjestelmien tietokantaohjelmisto FileMan:ia ja käyttöympäristö Kernel:iä. Palveluja tarjottiin myös M-FileMan-Kernel-tekniikoihin perustuvien sovellusohjelmistojen avaamiseen teollisuusstandardiratkaisuille ja FixIT-sovelluskehitysvälineistöihin FileMan/Kernel-pohjaisille järjestelmille.