Terveydenhuollon tietojenkäsittelyyn liittyvä toiminta Kuopion yliopiston tietotekniikkakeskuksessa 1972-2004

 Kuopion yliopiston tietotekniikkakeskus on osallistunut terveydenhuollon tietotekniikan tutkimukseen ja kehittämiseen useiden vuosikymmenten ajan. Toimintaa on ollut Suomessa ja Afrikassa ja se on tapahtunut yhteistyössä muiden suomalaisten ja ulkomaisten organisaatioiden kanssa.