Jäniseläintutkimus

Metsäjänis (Lepus timidus) on taantunut Suomessa viimeisen 20 vuoden aikana. Samaan aikaan rusakko (L. europaeus) on yleistynyt. Syitä tähän on monia, mutta yksi tärkeä tekijä on ilmastonmuutos. Rusakko hyötyy leudommista talvista, kun taas valkoinen jänis on tummassa ympäristössä helpompi saalis. Runsastuneet rusakkokannat saattavat johtaa jänis-rusakkoristeymien yleistymiseen, mikä voi olla haitallista paikallisille jänispopulaatioille. Muuttuvan ilmaston myötä myös tautien rooli voi korostua.

Jäniseläintutkimus aloitettiin Itä-Suomen yliopiston biologian laitoksella Joensuussa vuonna 2013.  Tutkimuksessa selvitetään erityisesti rusakon roolia metsäjäniskantojen taantumisessa molekyyligenetiikan ja ekologian keinoin. Tutkimus painottuu lajien käyttäytymisbiologiaan, risteymien, sekä immunologisen sopeutumiskyvyn merkitykseen muuttuvassa ympäristössä.