Hallitus

Hallitus päättää yliopiston toiminnan keskeisistä tavoitteista ja strategiasta. Hallitus valitsee myös yliopiston rehtorit.

Yliopistomme hallituksessa on 10 jäsentä, joista neljä yliopistoyhteisön ulkopuolelta. Hallituksen toimikausi on 1.1.2014–31.12.2017.

Hallituksen kokoukset: 13.12.2017

Hallituksen pöytäkirjat

Hallituksen jäsenet

Itä-Suomen yliopiston hallituksen puheenjohtaja MuT Lea Ryynänen-Karjalainen on Tieteellisten seurain valtuuskunnan toiminnanjohtaja ja Tiedekeskus Heurekan säätiön hallituksen jäsen. Hän on toiminut muun muassa HRD-johtajana Cerion Solutions Oy:ssa, Metropolia Ammattikorkeakoulun vararehtorina ja EVTEK-ammattikorkeakoulun kehittämisjohtajana. Hänellä on ollut asiantuntijatehtäviä myös Euroopan komissiossa.

 

Itä-Suomen yliopiston hallituksen varapuheenjohtaja VTT Jaakko Kiander (s. 1963) on Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen johtaja. Hän on toiminut aikaisemmin muun muassa johtavana ekonomistina 1997–1999, tutkimusjohtajana 1999–2006 ja tutkimusprofessorina 2001–2006 Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa, kansantaloustieteen professorina 2000 Vaasan yliopistossa sekä johtajana 2006–2010 Palkansaajien tutkimuslaitoksessa. Kiander on Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston dosentti. Hän on OP-Pohjola -ryhmän tutkimussäätiön hallituksen ja OP-ryhmän hallintoneuvoston jäsen.

 

FT Tero Karjalainen (s. 1971) työskentelee sovelletun fysiikan laitoksella Kuopiossa hallinto-, opetus- ja tutkimustehtävissä. Hän on toiminut Kuopion ja sen jälkeen Itä-Suomen yliopiston hallituksessa vuodesta 2004. Yliopistohallinnon ja päätöksenteon kokemusta hänellä on myös tiedekuntaneuvoston jäsenenä, laitosjohtajana ja varajohtajana toimimisesta. Kansainvälistä kokemusta hänellä on tutkijavierailuista USA:han ja Kanadaan. Hän on toiminut myös Tieteentekijöiden liiton hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana sekä suomalaisena delegaattina eurooppalaisessa nuorten tutkijoiden Eurodoc-järjestössä.


  

Kasvatustieteiden yo. Jarno Mäki (s. 1974) opiskelee luokanopettajaksi Savonlinnan kampuksella ja opinto- ja oppilaanohjaajaksi Joensuun kampuksella. Hän on aiemmin toiminut  mm. yliopistokollegiossa, Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa, Savonlinnan kampuksen johtoryhmässä ja Savonlinnan Normaalikoulun johtokunnassa.

 

 LT Jussi Pihlajamäki (s. 1969) on Itä-Suomen yliopiston kliinisen ravitsemustieteen professori. Lisäksi hän on Kuopion yliopistollisen sairaalan kliinisen ravitsemuksen ylilääkäri.

 

YTM, TTK Juho Pulkka (s. 1990) opiskelee pääaineinaan terveystaloustiedettä Itä-Suomen yliopistossa. Hän juuri valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan yhteiskuntapolitiikka. Sivuaineina hän on lukenut valtio-oppia, tilastotiedettä, sosiologiaa, kansantaloustiedettä sekä johtamista ja markkinointia. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa vuosina 2014-2015. Vuoden 2014 hän toimi hallituksen varapuheenjohtajana ja vuoden 2015 hallituksen puheenjohtajana. Pulkka on toiminut aktiivisesti eri järjestöissä, niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla.

 

 FL Eeva Punta (s. 1965) on Linnunmaa Oy:n toimitusjohtaja ja pääomistaja. Lisäksi hän on mukana kolmen muun yrityksen hallituksessa. Enimmäkseen hänen työtehtävänsä ovat liittyneet teollisuuden ympäristönsuojeluun, kemikaaliturvallisuuteen ja laatujohtamiseen Euroopan alueella. Hän on valmistunut maisteriksi Kuopion yliopistosta ja lisensiaatiksi Joensuun yliopistosta.


 

TT Wille (Vilho) Riekkinen (s. 1946) on Kuopion hiippakunnan emerituspiispa. Hän toimi piispana vuosina 1996–2012. Riekkinen on toiminut myös muun muassa apulaisprofessorina Helsingin yliopistossa, Kirkon Koulutuskeskuksen raamattuteologian opettajana, Kirkkojen maailmanneuvoston raamattuasiantuntijana Genevessä ja Tallinnan teologisen instituutin osatoimisena professorina. Riekkinen on Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen dosentti sekä muun muassa Suomen Kulttuurirahaston hallintoneuvoston ja Olvi-Säätiön johtokunnan jäsen.


 

FM Tomi Rosti (s. 1976) on tietoasiantuntija Joensuun kampuksella. Hän on Itä-Suomen yliopistoyhteisön puheenjohtaja ja varapääluottamusmies. Hänen muita luottamustoimiaan ovat muun muassa Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n varapuheenjohtaja, hallituksen ja työvaliokunnan jäsen sekä Palkansaajajärjestö Pardian Pohjois-Karjalan aluepuheenjohtaja ja STTK:n Pohjois-Karjalan aluetoimikunnan jäsen.
 

 

OTT Matti Tolvanen (s.1956) on Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori. Tolvanen on toiminut aikaisemmin muun muassa syyttäjänä ja syyttäjänviraston päällikkönä. Tolvasen merkittävimmät yhteiskunnalliset luottamustoimet ovat verotuksen oikaisulautakunnan jäsenyys ja vaalipiirilautakunnan puheenjohtajuus.
 


     
Hallituksen sihteerinä toimii yliopiston johtava lakimies Petri Rintamäki, petri.rintamaki(at)uef.fi.