Tavoitteet

Geriatrisen hoidon tutkimuskeskuksen tehtävänä on

  • Tarjota kansallista ja kansainvälistä ikääntymiseen ja ikääntyvien hoitoon liittyvää asiantuntijuutta
  • Toteuttaa  monitieteistä tutkimusta, joka parantaa iäkkäiden hoitoa ja elämänlaatua
  • Kehittää ja validoida rekisteritutkimuksen menetelmiä
  • Tarjota mahdollisuus tohtoriksi kouluttautumiseen ja luoda näin valmiuksia asiantuntijuuteen geriatrisen tutkimuksen, kliinisen työn ja opetuksen aloilla
  • Tehdä tutkimusyhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten tutkimuskeskusten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa ikääntyneiden hoidon, terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi