Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikan pääaineopiskelijana valitset vapaasti kandidaatin tutkintoon opiskeltavat sivuaineet. Yhdeksi sivuaineeksi suosittelemme ympäristöoikeutta. Muita yleisiä sivuaineita ovat esimerkiksi biologia, biotieteet, metsätiede, ympäristötiede tai monitieteiset ympäristöopinnot sekä eri yhteiskuntatieteet. Myös geoinformatiikan taidot voivat olla työelämässä hyödyllisiä. Kansainvälisistä tehtävistä kiinnostuneille sopivat valinnaisiksi opinnoiksi kielikeskuksen tarjoamat kielten opinnot. Omaa kielitaitoaan ja kansainvälistymismahdollisuuksiian voi parantaa myös hakeutumalla vaihto-opiskeluun ulkomaille.

Maisterin tutkintoon sisältyy valinnaisia opintoja. Voit laajentaa kandidaatin tutkintoon sisältyneitä sivuaineen opintoja tai aloittaa uuden sivuaineen opiskelun. Valinnaiset opinnot kannattaa valita joko ammattiorientaation mukaan tai tukemaan tieteellisten jatko-opintojen aloittamista.

Englanninkielinen maisteriohjelma The Master's Degree Program Environment, Natural Resources and Climate Change in Environmental Policy and Law tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua globaaleille työmarkkinoille. Ympäristöpolitiikan opiskelijana voit hakea opiskeluoikeutesi muutosta maisteriohjelmaan, kun olet suorittanut kandidaatin tutkinnon. Opinto-oikeuden vaihtoa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka on osoitettu tiedekunnan dekaanille. Opinto-oikeuden muutos voi vaatia täydentäviä opintoja. Lisätietoja opinto-oikeuden muuttamisesta saat maisteriohjelman sivuilta.