Yleistä opiskelusta

Tälle sivulle olemme koonneet tietoa yleisistä opiskelukäytännöistä historia- ja maantieteiden laitoksella.

Muista katsoa myös tiedekunnan ohjeet.

Opetusjärjestelyt

Opetustapahtumiin tulee ilmoittautua ennakkoon WebOodi -järjestelmässä. Opintojakson opetus voidaan perua, ellei kurssille ole ilmoittautunut määriteltyä minimimäärää opiskelijoita 10 päivää ennen kurssin alkua. Opetusaikataulut näkyvät sekä WebOodissa että Lukari-järjestelmässä. Mahdollisten aikataulu- ja tilamuustosten vuoksi WebOodia tai Lukaria on seurattava säännöllisesti.

Edellytämme opiskelussa tavoittellisuutta ja suunnitelmallisuutta.  Noudatamme ns. edeltävät (aikaisemmat) opinnot -sääntöä. Toisin sanoen opintojaksolle osallistumisen perusvaatimuksena on, että opintojaksokuvaukseen merkityt aikaisemmat opinnot on suoritettu. Kukin opintojakso suoritetaan yhdellä kertaa, ellei opintojakson yhteydessä ole toisin todettu.

Tenttikäytännöt historia- ja maantieteiden laitoksella

Luentokursseista järjestämme kaksi tenttiä. Luentokuulustelujen kesto on yleensä kaksi tuntia eikä niihin vaadita laitoksellamme erikseen ilmoittautumista. Lisäksi lukuvuosittain järjestämme kaksi rästitenttiä. Tammikuun tentissä on mahdollista tenttiä syksyn ja toukokuun tentissä kevään luento-opetusta. Rästitentissä on mahdollista tenttiä ainoastaan laitoksemme oman henkilökunnan luento-opetusta (ei vierailuluentoja, ei harjoitus-opintojaksoja). Rästitenttiin ilmoittautuminen tapahtuu WebOodissa opintojaksokoodilla 5116666.

Yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan sähköisesti WebOodissa. Tentti-ilmoittautuminen päättyy 10 vuorokautta ennen tenttiä. Myöhästyneitä tentti-ilmoittautumisia emme ota vastaan. Lisätieto-kentässä ilmoitetaan mm. tentittävät teokset, tehdyt osasuoritukset, tiedot mahdollisista erityisjärjestelyistä sekä muut mahdolliset lisätiedot.

Tenttikysymysten jakamisen aloitamme klo 07.55.  Sinun tulee saapua paikalle hyvissä ajoin. Pyydämme opiskelijat sisälle tenttisaliin aakkosjärjestyksessä ja jaamme samalla tenttikuoret. Annamme luvan, kun kysymykset saa katsoa (=tentti alkaa.)

Tentin aikana matkapuhelinten tulee olla suljettuna. Laukut jätetään penkkirivin päätyyn. Saliin mennään istumaan järjestyksessä, jokaiseen riviin, joka toiselle penkille. Salissa ei saa keskustella eikä kysymyksiä saa katsoa ennen kuin valvoja antaa luvan. Tentissä saa olla mukana ainoastaan kirjoitusvälineet. Opiskelijoiden tulee toimia tentissä yliopiston eettisen ohjeiden mukaisesti.

Kun kaikki paperit on jaettu, julistaa tenttivalvoja tentin alkaneeksi. Tentti kestää neljä tuntia alkaen tästä ajankohdasta. Tentistä saa poistua 30 minuutin kuluttua alkamisajankohdasta, jonka jälkeen uusia opiskelijoita ei enää oteta sisälle. Jokaisen henkilöllisyys tarkastetaan tenttivastausten palauttamisen yhteydessä. Kuulustelussa jaetut kysymykset on aina palautettava vastauspaperin mukana. Myös puhtaat konseptit ja ns. suttupaperit palautetaan.

Osa historia- ja maantieteiden laitoksen kirjatenteistä on tentittävissä sähköisen tenttijärjestelmän kautta Joensuun, Savonlinnan tai Kuopion kampuksella. Tarkempi tieto tentin suorittamistavasta on tarkastettava opintojaksokuvauksesta. Sähköisissä tenteissä noudatetaan Itä-Suomen yliopiston tutkintosääntöä sekä opinto- ja opetuspalveluiden yleisiä sähköistä tenttiä koskevia ohjeita. Lisätietoja sähköisestä tenttijärjestelmästä

 Itä-Suomen yliopiston ulkopuolella tenttiminen eli ns. etätenttiminen ei ole mahdollista.

Kaikissa tenttiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa maantieteen amanuenssi.

Tutkielmatyöskentely

Tutkielmatyöskentely muodostaa keskeisen osan opintoja. Aineopintovaiheessa pääaineopiskelijat laativat kandidaatintutkielman ja syventävien opintojen vaiheessa pro gradu -tutkielman. Tutkielmissa opiskelijoiden tulee osoittaa perehtyneisyytensä tiedonhankintaan, metodiset valmiutensa analysoida lähdeaineistoa sekä kykynsä argumentoida tieteellisesti. Tutkielmatyöskentelyyn liittyvät ohjeet on koottu Historia- ja maantieteiden laitoksen Moodleen HiMan opiskeluohjeita ja tiedotteita -sivustolle.

Gradun ohjaussopimus

Pro gradu -tutkielman arviointilomake