Vaihto-opiskelu

Vaihto-opiskelun aikana saat mahdollisuuden elää vieraassa kulttuurissa osana uutta yhteisöä. Eläminen ulkomailla ei vain kartuta kielitaitoasi, vaan laajentaa sosiaalista verkostoa avaten näkemään runsaasti uusia mahdollisuuksia, niin kotimaassa kuin maailmalla. Kohdemaan kielistä on hyvä hallita perustaidot, vaikka suurin osa opinnoista suoritetaan useimmiten englanniksi. Vaihto-opiskelu on loistava investointi tulevaisuuteen - kasvanut itsevarmuus, rohkeus, ulospäinsuuntautuneisuus ja sosiaalisuus kielitaidon karttumisen ohella antavat erinomaiset eväät onnistua tulevaisuudessa.

Maantieteellisesti maailman rajat ovat nyt avoimemmat kuin koskaan, ja ulkomaankokemuksen jälkeen kansainväliset työtehtävät Suomessa tai työskentely ulkomailla on helpommin saavutettavissa. Vaihdon päätteeksi moni toteaa oppineensa huimasti uutta omasta kotimaastaan. Samalla suomalaisuuden osaa hahmottaa paremmin suhteessa muihin kulttuureihin. Vaihtokokemus kasvattaa oma-aloitteisuutta, lisäten oman elämän hallintakykyä ja ratkaisukeskeisyyttä.

Historia- ja maantieteiden laitos osallistuu aktiivisesti kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Olemme mukana useissa eri verkostoissa ja pystymme tarjoamaan vuosittain useita kymmeniä opiskelijapaikkoja ulkomailla. Laitoksemme vaihto-opiskeluasioita koordinoivat yliopistonlehtori Paul Fryer ja amanuenssi Outi Väyrynen.

Aloita vaihto-opiskelun suunnittelu ajoissa, vuosi-puolitoista ennen lähtöä. Vaihtokohteeksi kannattaa valita yliopisto, jonka kurssitarjonta täydentää oman kotiyliopiston opintoja. Tutustu kohdeyliopistoihin huolellisesti ennen hakuajan alkamista. Vaihdon aikana opintoja pitäisi kertyä määrällisesti yhtä paljon kuin kotimaassa ja lähtökohtana on, että vaihdossa suorittamasi opinnot hyväksiluetaan täysimääräisesti osaksi kotimaista tutkintoa. Autamme mielellämme opintojesi suunnittelussa. Parhaan hyödyn vaihdosta saat, kun ajoitat sen kolmannen opiskeluvuoden jälkeen.

Lisätietoja löydät yliopistomme kansainvälinen opiskelu -sivustolta.