Uraohjaus

Voit keskustella opinnoistasi ja urasuunnitelmistasi pääaineen amanuenssin kanssa. Tutustu myös yliopiston urapalveluihin.

Järjestämme uraohjausta tukevia, työelämään orientoivia opintoja opiskelun eri vaiheissa kaikissa oppiaineissa. Tarkemmat opintojaksokuvaukset ovat WebOodissa. Tarjoamme seuraavat opintojaksot:

 • Historian uravalinnat (historian perusopinnot)
 • Identiteetit ja työelämäkäytännöt (maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot)
 • Työelämään orientoituminen (historian aineopinnot)
 • Projekti- ja taloushallinta (syventävät opinnot kaikissa oppiaineissa)
 • Näkökulmia viestinnän tutkimukseen ja ammattikäytäntöihin (syventävät opinnotn kaikissa oppiaineissa)
 • Ohjattu korkeakouluharjoittelu (syventävät opinnot kaikissa oppiaineissa)
 • Mentoroinnilla asiantuntijuuteen (syventävät opinnot kaikissa oppiaineissa)
 • Historian ja yhteiskuntaopin opettamisen erityiskysymyksiä (historian syventävät opinnot)
 • Historiantutkimuksen erityistaidot (historian syventävät opinnot)
 • Opetusta, oppimista ja didaktiikkaa (maantieteen syventävät opinnot)
 • Geoinformatiikan haasteet työelämässä ja tutkimuksessa (maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot, geoinformatiikan opintokokonaisuus)
 • Geoinformatiikan projektityö (maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot, geoinformatiikan opintokokonaisuus)
 

Linkkejä

Työvoimahallinnon avoimet työpaikat (MOL)

Aarresaari

Agricola

Oikotie

Monster

URANUS

Kuntarekry

Valtiolle

Töissä.fi - korkeakouluista valmistuneet työelämässä