Tutkimusryhmät

Laitoksella tehtävää tutkimusta tehdään useissa tutkimusryhmissä ja -verkostoissa, joissa on mukana laitoksen henkilökuntaa ja jatko-opiskelijoita.

Yliopiston vahvaksi tutkimusalueeksi valitun  Luonnonvarojen kestävä hallinta -tutkimusalueen ja laajemmin Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta -teema-alueen tutkijoitten koordinoimia tutkijaryhmiä ovat:

Research Centre for Socially and Environmentally Responsible Mining (SERM)
Yhteyshenkilö: Rauno Sairinen, rauno.sairinen(at)uef.fi

Responsive Natural Resources Governance Team
Yhteyshenkilö: Irmeli Mustalahti, irmeli.mustalahti(at)uef.fi

Kestävyys, yhteisö ja kulttuuri
Yhteyshenkilö: Simo Häyrynen, simo.hayrynen(at)uef.fi

Geoinformatics
Yhteyshenkilö: Alfred Colpaert, alfred.colpaert(at)uef.fi

Geospatial Health
Yhteyshenkilö: Markku Tykkyläinen, markku.tykkylainen
(at)uef.fi