Tutkimusryhmät

Laitoksella tehtävää tutkimusta tehdään useissa tutkimusryhmissä ja -verkostoissa, joissa on mukana laitoksen henkilökuntaa ja jatko-opiskelijoita.

Yliopiston vahvaksi tutkimusalueeksi valitun  Luonnonvarojen kestävä hallinta -tutkimusalueen ja laajemmin Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta -teema-alueen tutkijoitten koordinoimia tutkijaryhmiä ovat:

Research Centre for Socially and Environmentally Responsible Mining (SERM)
Primary contact person: Rauno Sairinen, rauno.sairinen@uef.fi

Responsive Natural Resources Governance Team
Primary contact person: Irmeli Mustalahti, irmeli.mustalahti@uef.fi

Sustainability, Community & Culture Team
Primary contact person: Simo Häyrynen, simo.hayrynen@uef.fi