Tutkimushankkeet

Laitoksemme tutkijat ovat aktiivisia tutkimusrahoituksen hakijoita. Vuonna (2016) toteutimme täydentävällä rahoituksella 22 tutkimushanketta ja kahta kansainvälistä koulutusohjelmahanketta. Täydentävän rahoituksen osuus  vuonna 2016 oli 36 % laitoksen kokonaisrahoituksesta, ja kilpaillun rahoituksen osuus oli vastaavasti 27,6 %. Yksi hanke sai Horizon2020 rahoituksen, Suomen Akatemia rahoitti kahdeksaa tutkimushanketta ja säätiöiden rahoittamia hankkeita oli  seitsemän.   Täydentävää rahoitusta oli myös OLVI-säätiön myöntämä kaivospolitiikan lahjoitusprofessuuri.

Tutkimushankkeet on koottu tutkimussivustollemme tieteenaloittain.