Tutkimushankkeet

Laitoksemme tutkijat ovat aktiivisia tutkimusrahoituksen hakijoita. Viime vuonna (2015) toteutimme täydentävällä rahoituksella 25 tutkimushanketta ja kolmea kansainvälistä koulutusohjelmahanketta. Täydentävän rahoituksen osuus  vuonna 2015 oli 46 % laitoksen kokonaisrahoituksesta, ja kilpaillun rahoituksen osuus oli vastaavasti 35,5%.  Suomen Akatemian rahoitti 11 tutkimushanketta, säätiöiden rahoittamia hankkeita oli  samoin 11.  Yksittäisiä hankkeita rahoittivat NASA, TEKES ja Pohjolan Voima. Täydentävää rahoitusta oli myös OLVI-säätiön myöntämä kaivospolitiikan lahjoitusprofessuuri.

Tutkimushankkeet on koottu tutkimussivustollemme tieteenaloittain.