Historia- ja maantieteiden laitoksen tarjoamat sivuaineet

Laitoksemme sivuaineet ovat opiskelijoiden vapaasti valittavissa. Tarjoamme sivuaineopetusta seuraavissa opintokokonaisuuksissa:

 • Historian perusopinnot
 • Suomen historian aineopinnot
 • Yleisen historian aineopinnot
 • Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot
 • Maantieteen aineopinnot
 • Maantieteen aineopinnot aineenopettajaksi opiskeleville
 • Yhteiskuntamaantieteen aineopinnot
 • Ympäristöpolitiikan aineopinnot
 • Geoinformatiikan opintokokonaisuus
 • Geospatiaalisen analyysin opintokokonaisuus
 • Venäjä- ja rajatutkimuksen opintokokonaisuus
 • Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena (aiemmin nimellä Aineenopettajan yhteiskuntatieteellinen opintokokonaisuus)
 • Arkeologian perusopintokokonaisuus (Helsingin yliopiston vaatimusten mukaan)

 

Opinto-oppaat ja opetusohjelmat löydät WebOodista. Opintoneuvontaa antavat laitoksen amanuenssit. Voit varata henkilökohtaisen tapaamisajan tai saada neuvontaa sähköpostitse.

Voit pyytää opintokokonaisuusmerkinnän sähköpostitse amanuenssilta, kun olet suorittanut kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot. Jos kokonaisuus sisältää valinnaisia/vaihtoehtoisia opintojaksoja, muista ilmoittaa ne viestissäsi. Opintokokonaisuudet arvostellaan asteikoilla 1–5.

Amanuenssien työnjako:

Amanuenssi Riikka Myllys: historia, Venäjä- ja rajatutkimus, yhteiskuntaoppi opetettavana aineena/aineenopettajan yhteiskuntatieteellinen opintokokonaisuus, arkeologia

Amanuenssi Outi Väyrynen: maantiede, yhteiskuntamaantiede, ympäristöpolitiikka, geoinformatiikka, geospatiaalinen analyysi