Pääaineen valinta

Hakukohde historia

Kandidaattitutkinnon pääaine, Suomen historia tai yleinen historia, valitaan kandidaattiseminaarivaiheessa tavallisesti toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Pääaineen voi vaihtaa maisterin tutkintoon. Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet HuK-tutkinnon pääaineenaan Suomen historia, voivat vaihtaa pääaineen maisterivaiheessa yleiseen historiaan ilmn hakemusmenettelyä. Vastaavasti HuK-tutkinnon pääaineenaan yleinen historia suorittaneet opiskelijat voivat vaihtaa pääaineen maisterivaiheessa Suomen historiaan ilman hakemusmenettelyä. FM-tutkinnon pääaine määräytyy opiskelijan suorittaman maisteriseminaarin mukaan.

Hakukohde maantiede ja ympäristöpolitiikka

Maantiede- ja ympäristöpolitiikka hakukohteeseen kuuluu kolme pääainetta: maantiede, yhteiskuntamaantiede ja ympäristöpolitiikka. Hakukohteeseen hyväksytyt opiskelijat valitsevat pääaineensa ja samalla tavoitetutkintonsa viimeistään kandidaattityön yhteydessä. Siihen saakka opintorekisterissä pääaineena on Maantiede ja ympäristöpolitiikka, ja tavoitetutkintona yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (YTK). Aineenopettajiksi aikovat voivat tehdä valintansa jo ensimmäisen syksyn aikana. Valittavissa olevat pääaineet (suluissa tavoitetutkinnot) ovat:

  • maantiede (LuK, FM)
  • yhteiskuntamaantiede (YTK, YTM)
  • ympäristöpolitiikka (YTK, YTM)

Jokaisella hakukohteeseen valitulla on oikeus osallistua maantieteen aineenopettajavalintaan (kiintiö on 10 opiskelijaa/vuosi). Maantieteen aineenopettajakoulutuksessa pääaineena on maantiede ja tavoitetutkintoina LuK ja FM.

Mikäli opiskelija vaihtaa kandidaatin tutkinnon jälkeen maantieteen/yhteiskuntamaantieteen/ympäristöpolitiikan uudeksi pääaineekseen, voidaan häneltä edellyttää maantieteen/yhteiskuntamaantieteen/ympäristöpolitiikan täydentäviä opintoja, joita ei sisällytetä maisteritutkintoon. Myös opiskelijoiden, jotka vaihtavat LuK-tutkinnon jälkeen opettajan vaihtoehdosta maantieteilijän vaihtoehtoon, voidaan edellyttää täydentävän pääaineen opintojaan.

Pääaineen vaihtaminen

Pääaineen vaihtaminen Itä-Suomen yliopistossa koulutusalalta toiselle (esimerkiksi sosiologiasta kauppatieteisiin) on mahdollista yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan lähes kaikissa pääaineissa. Pääaineen vaihto käsitellään opiskelijavalintana ja sille on asetettu valintakriteerejä pääaineittain. Hakuajat ja valintakriteerit löytyvät yliopiston hakusivustolta.