Ohjaus

Opintoneuvontaa saat laitoksen amanuensseilta. Voit varata henkilökohtaisen tapaamisajan tai saada ohjausta sähköpostitse.

Oppiainetuutorit ja graduohjaus

Oppiaineisiimme on nimetty oppiainetuutorit, jotka auttavat sinua opintoihin liittyvissä sisällöllisissä kysymyksissä. Ota ensisijaisesti yhteyttä oppiainetuutoriisi sähköpostitse. Tarvittaessa varaa henkilökohtainen keskusteluaika.

Laitoksemme oppiainetuutorit:

Historia: yliopistonlehtori Arto Nevala

Maantiede: yliopistonlehtori Minna Tanskanen

Yhteiskuntamaantiede: yliopistonlehtori Ilkka Pyy

Ympäristöpolitiikka: yliopistonlehtori Simo Häyrynen

Graduun liittyvissä ohjausasioissa ota yhteyttä opettajaan, jonka kanssa olet tehnyt ohjaussopimuksen.

Hops

Hops eli henkilökohtainen opintosuunnitelma on opiskelijan opintojen suunnittelun väline. Sen avulla voit suunnitella tutkintoon suoritettavia opintoja ja seurata niiden toteutumista. Tavoitteena on, että hops lisää opintojesi suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta sekä selkiyttää ajankäyttöäsi. 

Laadit hopsin WebOodin eHOPS-työkalulla.

Hops ei ole sitoumus tiettyjen jaksojen tai kurssien suorittamiseen, vaan voit muokata sitä opintojen edetessä. Se ei velvoita laitosta pitäytymään tietyssä opetustarjonnassa tulevissa opetussuunnitelmissa. Siksi hops kannattaa päivittää vuosittain.

Kandidaatin opinnoissa saat apua hopsin laatimiseen amanuenssilta ja oppiaineen opiskelijatuutoreilta. Laadit hopsin ensimmäisen lukuvuoden aikana, ja käyt sen läpi amanuenssin kanssa.

Maisterivaiheen opintojen hops sinun kannattaa tehdä siinä vaiheessa, kun olet aloittanut kandidaattityön tekemisen. Laitoksellamme on oppiainekohtaisia eroja maisterivaiheen hops-työskentelyssä.

Historian maisteriopintojen hops palautetaan amanuenssille.

Maantieteen maisteriopintojen hops palautetaan suuntautumisvaihtoehdon vastuuhenkilölle.

  • Yhteiskuntamaantieteen generalistit: yliopistonlehtori Ilkka Pyy
  • Maantieteen generalistit ja aineenopettajaksi opiskelevat: yliopistonlehtori Minna Tanskanen
  • geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat: yliopistonlehtori Eliisa Lotsari
  • geospatiaaliseen analyysiin suuntautuneet opiskelijat: professori Markku Tykkyläinen

Ympäristöpolitiikan hops palautetaan pääaineen professorille.