Mentorointi

Laitoksemme mentorointiohjelman tavoitteena on auttaa opiskelijaa oman opinto- ja urapolun luomisessa. Työelämässä oleva mentori ei ole ratkaisu kaikkiin kysymyksiin, mutta hänen kokemuksensa yliopisto-opinnoista, työelämästä ja oman alan kentästä voi auttaa luomaan selkeämmän kuvan, miten opiskelija haluaa opinto- ja urapolullaan kehittyä.

Mentorointiohjelmaan on erillinen haku. Edellytämme opiskelijalta motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta mentorointiohjelmaan. Valitsemme mentorointiparit opiskelijan kiinnostuksen kohteiden perusteella. Vastuu mentorointitapaamisten sisällöstä on ensisijaisesti opiskelijalla, mutta tuemme tapaamisten suunnittelua. Mentorointiohjelman kesto on noin puoli vuotta. Tarkemmat tiedot löytyvät hakukuulutuksesta.

Seuraava haku on syyslukukaudella 2016.

Opiskelijalle

Mentorointi on suunnattu opiskelijoille, jotka

 • ovat kiinnostuneita ja motivoituneita oman uransa kehittämisestä
 • haluavat tutustua oman alansa työmahdollisuuksiin ja luoda verkostoja
 • ovat avoimia työelämäyhteistyölle.

Mentori voi auttaa

 • selkeyttämällä opiskelijan tavoitteita ja urapolkua
 • kertomalla opiskelijaa kiinnostavasta alasta ja sen työelämän mahdollisuuksista
 • opettamalla tunnistamaan opiskelijan omaamia työelämätaitoja
 • jakamalla omia sekä hyviä että huonoja kokemuksia työuran varrelta.

Mentorille

Mentorointi tarjoaa mahdollisuuden

 • saada hyvän käsityksen omalle alalle suuntaavan opiskelijan valmiuksista
 • saada uusia näkökulmia ja tuoretta tietoa omasta alasta ja sen koulutuksesta
 • vahvistaa oman osaamisen ymmärrystä ja arvostusta
 • kehittää ohjaustaitoja
 • kasvattaa yhteistyöverkostoja (yliopisto, opiskelijat, muut mentorit).