Laatutyö historia- ja maantieteiden laitoksella

Laitoksemme laatutyötä ohjaa laitoksen johtaja yhteistyössä neuvottelukunnan kanssa. Laatuvastaavaksi on nimetty amanuenssi Riikka Myllys.

Neuvottelukunta

Neuvottelukunta käsittelee kaikkia laitoksen toimialaan kuuluvia asioita. Sen tehtävänä on erityisesti ottaa kantaa periaatteellisesti tärkeisiin asioihin. Laitoksen johtaja pitää päätöksiä itseään velvoittavina.

Neuvottelukuntaan kuuluvat professori Alfred Colpaert, professori Kimmo Katajala, professori Rauno Sairinen, yliopistonlehtori Simo Häyrynen, yliopistonlehtori Ilkka Pyy, yliopistonlehtori, varajohtaja Minna Tanskanen, yliopistonlehtori Pasi Tuunainen, amanuenssi Riikka Myllys, opiskelijajäsen Juuli Pekkinen (ainejärjestö Tombolo) ja opiskelijajäsen Merita Raita (ainejärjestö Varnitsa).  Puheenjohtajana toimii laitoksen johtaja Jukka Korpela ja sihteerinä osastosihteeri Tiina Pitkänen. Neuvottelukunnan kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikilla laitoksen henkilökunnan jäsenillä ja opiskelijoilla.

Toimintakäsikirja

Laatutyötämme ohjaa sekä yliopiston että yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan laatukäsikirjat. Laitoksen toimintakäsikirjaan on koottu ne käytännöt ja periaatteet, joilla laitos pyrkii saavuttamaan strategiassa ja missiossa määritellyt tavoitteet.