Harjoittelu

Harjoitteluna voimme ottaa huomioon vähintään kahden kuukauden (arkisto-opiskelijat 3 kk) mittaisen työskentelyn sellaisissa tehtävissä, jotka kytkeytyvät riittävästi opiskeltavaan alaan ja tutkintoon. Soveltuvista työtehtävistä voit neuvotella laitoksen harjoitteluyhdyshenkilön kanssa. Työtehtävät tulee määrittää harjoittelusopimuksessa. Harjoitteluna voimme huomioida jo työelämässä mukana olevien opiskelijoiden sellaisen työkokemuksen, joka kytkeytyy riittävästi opiskeltavaan alaan ja tutkintoon.

Opintojakson suorittaminen edellyttää harjoittelun lisäksi harjoitteluraportin laatimista ja osallistumista harjoitteluseminaariin.

Harjoittelun opintojaksokoodit:

  • 5116306 Korkeakouluharjoittelu
  • 5113409 Arkistoharjoittelu

Yliopiston harjoittelutuki

Yliopiston harjoittelutukea jaamme kerran vuodessa. Toteutamme haun ja teemme päätöksen tulevan vuoden tuesta syksyisin. Ilmoitamme myönnetystä korkeakoulutuesta henkilökohtaisesti opiskelijoille. Harjoittelutuen suuruus vaihtelee vuosittain.

Jos et aio käyttää myönnettyä tukea, sinun on ilmoitettava siitä viipymättä laitoksen harjoitteluyhdyshenkilölle. Käyttämättä jääneet tuet siirtyvät uudelleen haettavaksi täydennyshaun kautta alkukesästä. Harjoittelutuen maksamme suoraan työnantajalle.

Harjoitteluseminaari

Toteutamme vuosittain laitoksen harjoitteluseminaarin, jossa alkuvuoden kokoontumisissa käsitellään työnhakua ja onnistuneen harjoittelukokemuksen elementtejä sekä kuulemme jo harjoittelussa olleiden esityksiä. Loppusyksyn seminaareissa tarkastelemme oman osaamisen karttumista ja pätevyyden kehittymistä harjoittelun aikana sekä pohdimme tulevaisuuden uranäkymiä. Harjoittelun suorittaneet esittävät harjoitteluraporttinsa. Harjoitteluseminaarin aikataulut julkaisemme WebOodissa harjoitteluopintojakson koodin alla.

Hakukuulutus toukokuu 2018

Harjoittelutukihakemus

Harjoittelun ABC

1. Hae harjoittelutukea (haku syksyisin, mahdollinen täydennyshaku kesällä – seuraa ilmoitustaulua, nettisivuja)

2. Kun olet saanut harjoittelutukipäätöksen, aloita työpaikan etsiminen

3. Kun olet saanut työpaikan, huolehdi harjoittelusopimuksen allekirjoittamisesta UEF:n ja työnantajasi välillä. Harjoitteluyhdyshenkilö avustaa sinua.  Jos et saa harjoittelupaikkaa/jos et halua käyttää tukea, ilmoita tästä laitoksen harjoitteluyhdyshenkilölle välittömästi, viimeistään toukokuun alkuun mennessä

4. Solmi työsopimus työnantajan kanssa

5. Suorita harjoittelu

6. Laadi harjoitteluraportti (ohjeet saat ennen harjoittelua) ja osallistu harjoitteluseminaariin

Lisätietoja

Tutustu yliopiston harjoittelusivuihin: www.uef.fi/fi/opiskelu/tyoharjoittelu1

Laitoksen harjoitteluyhdyshenkilö on amanuenssi Outi Väyrynen.

Muu harjoittelu

Harjoittelun voi suorittaa myös ilman harjoittelutukea, jolloin työnantaja vastaa kaikista kustannuksista. Palkaton harjoittelu on myös mahdollista. Saadakseen harjoittelusta opetussuunnitelman mukaiset opintopisteet, on harjoittelun vastattava työtehtäviltään harjoittelulle osoitettuja vaatimuksia. Kun kysymyksessä ei ole yliopiston tukema harjoittelu, tulee opiskelijan laatia harjoittelusta harjoittelusuunnitelma:

Suunnitelma on max yksi A4, jossa kuvataan

►harjoitteluorganisaatio
►omat työtehtävät/rooli
►omat oppimis- ja osaamistavoitteet
►perustelut sille, kuinka harjoittelu soveltuu osaksi tutkintoa ja urasuunnitelmaa

Harjoittelusuunnitelma palautetaan laitoksen harjoitteluyhdyshenkilölle. Laitos päättää siitä, täyttääkö harjoittelu sille asetetut vaatimukset. Kun opiskelija on opintoihin kuuluvassa harjoittelussa, on hänet vakuutettu yliopiston puolesta.