Hankkeet, maantieteet

Environmental history of the Green Belt of Fennoscandia, from cold war to the present

Tutkimushanke käsittelee suomalais-venäläisellä rajavyöhykkeellä olevan vihreän vyöhykkeen (Green Belt) ympäristöhistoriaa. Projekti on monitieteinen (historia, maantiede, ympäristöntutkimus) ja holistinen verkostoitumishanke, joka tarjoaa venäläisille ja suomalaisille tutkijoille keskustelufoorumin ja vuorovaikutteisen tutkimusalustan. Hankkeen primääri tavoite on aloittaa po. vihreän vyöhykkeen ympäristöhistoriallinen tutkimus keskittyen siihen, miten tämä ns. ekologinen käytävä on muodostunut ja saanut nykyisen muotonsa. Hankkeen aikana organisoidaan kaksi suomalais-venäläistä työpajaa (Helsinki, Arkangeli) sekä yksi kv. konferenssi (Itä-Suomen yliopisto). Hankkeen tuloksista toimitetaan tieteellinen englanninkielinen kokoelma. Tutkimus avaa rohkeasti transnationaalisesta näkökulmasta luonnon ja ihmisen välisen suhteen monia merkityksiä ja tarjoaa uutta tietoa sekä tutkijoiden että viranomaisten käyttöön. Kolmivuotista hanketta johtaa professori Alfred Colpaert ja sitä rahoittaa Koneen säätiö.

On the way towards a low-carbon society – Increasing professionalism in land use and landscape management within climate change

Yliopistonlehtori Minna Tanskasen koordinoiman kansainvälinen Erasmus+- kumppanuushankkeen tavoitteena on kehittää vähähiilisyyttä edistäviä, maankäyttö- ja maisemakysymyksiin suuntautuvia maisteriopintoja.  Hankkeeseen osallistuu yhdeksän yhteistyökumppania Suomesta, Puolasta ja Espanjasta. Mukana ovat Itä-Suomen yliopiston lisäksi Adam Mickiewicz -yliopisto Puolasta sekä Gironan yliopisto Kataloniasta Espanjasta sekä lisäksi kaksi yliopistojen ulkopuolista tahoa kustakin maasta. Suomesta mukana ovat Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Metsähallitus.

Yhteistyökumppaneiden kanssa suunniteltavissa opinnoissa huomioidaan tulevaisuuden haasteita maankäytössä ja maisemakysymyksissä sekä parannetaan opiskelijoiden ammatillista osaamista työelämälähtöisesti. Todelliset, käytännön asiantuntijatyön tilanteet ja haasteet sovitetaan opinnoissa yhteen uusimman tutkimustiedon kanssa. Hankkeessa kehitettävät opintomoduulit tulevat hyödyttämään eri koulutusasteita ja yhteistyökumppaneita koko Euroopan unionin alueella.

Syyskuun 2015 alusta alkanut hanke jatkuu 31.8.2018 saakka.