Historia- ja maantieteiden laitoksen dosentit

     
Abdellatif Bencherifa PhD Human Geography
Tapio Bergholm FT Suomen historia
Ismo Björn FT Suomen historia, erityisesti ympäristöhistoria
Ronald Bordessa PhD kulttuurimaantiede
Irina Chernyakova hist.tiet.kand. Venäjän historia
Pieter Dhondt PhD yleinen historia
Daniel Franks PhD mineraalipolitiikka (Mineral Policy)
Paul Fryer PhD yhteiskuntamaantiede
Pradipta Halder FT ympäristöpolitiikka, erityisesti sosiaalinen kestävyys ja biotalous (social sustainability and bioeconomy)
Päivi Happonen FT Suomen historia, erityisesti väestöhistoria
ja sähköinen asiakirjahallinto
Raimo Heikkilä FT luonnonmaantiede
Juha Hiedanpää HTT luonnonvarapolitiikka
Petri Hottola FT matkailumaantiede ja kulttuurien vuoro-
vaikutuksen tutkimus
Ari Hynynen TkT yhdyskuntasuunnittelu
Jussi Jauhiainen FT Itämeren seudun aluepolitiikka ja aluesuunnittelu
Ari Jokinen HT luonnonvarapolitiikka
Alpo Juntunen FT Venäjän historia
Markku Kangaspuro FT Venäjän historia
Pauli Karjalainen FT maantiede, erityisesti humanistinen maantiede
Jouni Kauhanen FT Suomen historia, erityisesti Pohjois-Suomen historia
Ilja Kristian Kavonius VTT taloushistoria, erityisesti taloushistorian
kvantitatiiviset menetelmät
Osmo Kiiskinen FT historia, erityisesti yleinen historia
Kimmo Kiljunen PhD kehitystutkimus
Sonja Kivinen FT maantiede, erityisesti ympäristönmuutos
Johanna Kohl VTT yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus
Jukka Kokkonen FT Suomen historia
Anu Koskivirta FT Suomen historia
Jan Kuhanen FT Afrikan historia
Tuomas Kuhmonen KTT, MMM maaseutututkimus
Timo Kumpula FT maantiede, erityisesti ympäristögeoinformatiikka
Lasse Laaksonen FT sotahistoria
Matti Lackman FT Suomen historia
Antti Laine FT Suomen historia
Eeva-Liisa Lehtonen FT Suomen kulttuurihistoria
Olli Lehtonen FT talousmaantiede, erityisesti geospatiaalinen aluetutkimus
Leo Levanen FT,KT yleinen historia, erityisesti teatterihistoria
Jyrki Loima TT aate- ja vähemmistöhistoria
Pirjo Markkola FT Suomen historia
Kaisa Matschoss Dr.rer.pol. ympäristöpolitiikka, erityisesti sosiaalinen ympäristötutkimus (social-scientific energy research)
Olli Matikainen FT Suomen historia
Tero Mustonen   yhteiskuntamaantiede
Susanna Myllylä KTT, HTT ympäristöpolitiikka, erityisesti ympäristöoikeudenmukaisuus ja paikallisyhteisöt
Sarolta Németh PhD Yhteiskuntamaantiede, erityisesti eurooppalainen aluekehitys ja yhteistyö (Human Geography, especially European Territorial Development and Cooperation)
Arto Nevala FT Suomen historia
Pekka Nevalainen FT Suomen historia
Kristopher Olds PhD Human Geography (Human Geographies of
the Pacific Rim)
Anssi Paasi FT kulttuurimaantiede
Jyrki Paaskoski FT Suomen ja Venäjän historia
Kati Parppei FT Venäjän historia
Taru Peltola HT ympäristöpolitiikka
Juha Pohjonen FT Suomen historia
Eeva-Kaisa Prokkola FT ihmismaantiede, erityisesti rajatutkimus
Petri Raivo FT matkailumaantiede, erityisesti kulttuuri- ja
perinnematkailu
Outi Ratamäki YTT eläintutkimus, erityisesti eläinpolitiikka
Vesa Rautio YTT yhteiskuntamaantiede, erityisesti
Pohjois-Venäjän talousmaantiede
Olli Rosenqvist FT yhteiskuntamaantiede, erityisesti teoreettinen
maaseutututkimus
Jarkko Saarinen FT yhteiskuntamaantiede, erityisesti matkailun
kehittymisen ja alueellisten vaikutusten tutkimus
Aleksandr Saksa FT Karjalan arkeologia
Markku Salomaa VTT Euroopan sotahistoria
Nora Schuurman YTT eläinmaantiede
Yury Shikalov FT yleinen historia, erityisesti Venäjän ja
Karjalan historia
Maarit Sireni YTT yhteiskuntamaantiede, erityisesti
Eino Siuruainen FT sosiaalimaantiede
Seppo Sivonen FT yleinen historia, erityisesti Afrikan historia
Katriina Soini FT ympäristöpolitiikka
Irma Sulkunen FT Suomen historia
Pasi Tuunainen FT sotahistoria
Eira Varis YTT yhteiskuntamaantiede, erityisesti Venäjän
ja Itä-Euroopan transitio
Heikki Vesajoki FT maantiede
Petteri Vihermaa FT maantiede, erityisesti biodiversiteetti ja
ekosysteemipalvelut
Antto Vihma VTT ilmastopolitiikka ja -oikeus
Teppo Vihola FT Suomen taloushistoria
Ulf Wiberg PhD maantiede, erityisesti Pohjois-Euroopan
sosiaali- ja talousmaantiede