Työelämä

 

Työtilanneselvitykset

MAVY:n opintojen vaikuttavuutta työelämävalmiuksiin on tutkittu kyselyillä vuosina 2010 ja 2015. Julkaisut ovat saatavilla pdf-tiedostona Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskekuksen SPATIA:n kotisivulta: http://www.uef.fi/fi/spatia/julkaisut

Saukkonen, Pasi (2011). Matkailualan sivuaineopinnoilla valmiuksia työelämään. Vuosina 1995–2007 MAVYopinnot aloittaneiden työllistyminen ja opiskelun motiivit. 30 s. SPATIA raportteja 2/2011. Alue- ja kuntatutkimuskeskus SPATIA, Itä-Suomen yliopisto.

Saukkonen, Pasi (2015). MAVY -opintojen eväät opinto- ja työelämäpoluille. 19 s. SPATIA raportteja 4/2015. Alue- ja kuntatutkimuskeskus SPATIA, Itä-Suomen yliopisto.