Korvaavuudet

 

Opintojen hyväksi lukeminen käsittää opintojen korvaamisen ja sisällyttämisen. Hyväksi luettavilla opinnoilla tarkoitetaan yleensä opiskelijan aiemmin toisessa korkeakoulussa suorittamia opintoja. Mikäli hyväksi luettavat opinnot vastaavat täysin Matkailualan verkostoyliopiston opetussuunnitelmassa vahvistettuja opintojaksoja tai -kokonaisuuksia, kysymys on opintojen korvaamisesta. Korvaavuudesta päättää Matkailualan verkostoyliopiston johtaja.

Noudatamme MAVYssa Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan linjauksia hyväksi lukemisesta. Tarkennuksena tiedekunnan linjauksiin: Matkailualan opintoja ei voi korvata yli 10 lukuvuotta vanhoilla opintosuorituksilla, ellei erityisestä syystä muuta johdu. Esimerkiksi haettaessa opintojen korvaavuutta tai yksittäisten opintojaksojen sisällyttämistä lukuvuonna 2015–2016, tarkastellaan vain lukuvuonna 2005–2006 tai sen jälkeen suorittamiasi opintoja. Varmista omalta laitokseltasi, että mahdollisesti myönnettävä korvaus ei ole ristiriidassa oman yliopistosi sekä laitoksesi linjausten ja säädösten kanssa.

Voi hakea korvaavuutta vain, jos olet Matkailualan verkostoyliopiston läsnä olevat tutkinto-opiskelija.

Täytä jokaisesta opintojaksosta, jolle haet korvaavuutta, oma lomake ja lähetä joko skannattuna tai postissa MAVY:n opintotoimistoon.

Korvaavuushakemuslomake (pdf)

Lähetä korvaavuushakemus/hakemukset osoitteeseen: mavytoimisto@uef.fi.

Tai postiosoite: MAVY,  Itä-Suomen yliopisto, PL 86, 57101 Savonlinna

Lisätietoja katso myös: http://www.uef.fi/web/kauppatieteet/korvaavuudet