http://www.uef.fi/web/kauppatieteet/matkailuopinnot

Matkailualan opinnot monitieteisessä verkostossa

MAVY:n jäsenyliopistojen tutkinto-opiskelijana voit suorittaa matkailualan monitieteiset perus- ja aineopinnot joko  kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoon liitettävinä sivuaineopintoina tai eri oppiaineisiin integroitavina opintoina. MAVY:n opetus on jokaisen jäsenyliopiston omaa opetusta, jonka yliopistot toteuttavat yhdessä ja yhteisin resurssein. Laajimmillaan MAVY:n verkostoon on kuulunut 17 suomalaista yliopistoa.

Jäsenyliopistot 2012-2016:

  •     Aalto-yliopisto
  •     Helsingin yliopisto
  •     Itä-Suomen yliopisto (koordinaatioyliopisto)
  •     Lappeenrannan teknillinen yliopisto
  •     Lapin yliopisto
  •     Oulun yliopisto
  •     Svenska handelshögskolan
  •     Tampereen yliopisto
  •     Turun yliopisto

MAVY:n toiminta jatkuu opinto-oppaan 2015-2017 mukaisesti 31.7.2017 saakka.  Tämän lukuvuoden opintoasioissa ota yhteyttä MAVY:n opintotoimistoon (mavytoimisto@uef.fi), suunnittelupäällikkö Ulla Ritola-Pesonen (050 5262245).

Viiden yliopiston yhteinen monitieteinen matkailualan koulutus alkaa syksyllä 2017

Itä-Suomen, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Hanken ovat solmineet yhteistyösopimuksen matkailualan monitieteisen yliopistokoulutuksen järjestämiseksi. Kukin yliopisto tarjoaa vähintään yhden opintojakson kokonaisuuteen, joka on avoin kaikille jäsenyliopistojen opiskelijoille. Tulevien lukuvuosien tavoitteena on edelleen laajentaa sekä yliopistoverkostoa että matkailualan opetustarjontaa.

Ensi lukuvuoden käytännöistä tiedotetaan yhteistyötä koordinoivan Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen kotisivuilla  http://www.uef.fi/web/kauppatieteet/matkailuopinnot  sekä jäsenyliopistojen kotisivuilla.

Yhteydenotot:
Koordinaattori, tutkimuspäällikkö Juho Pesonen, kauppatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto (juho.pesonen(at)uef.fi), 040 184 2698
Turun yliopisto: tutkijatohtori Juulia Räikkönen (juulia.raikkonen(at)utu.fi)
Tampereen yliopisto: Koulutusasiantuntija Kati Toikkanen (kati.toikkanen(at)uta.fi)
Lapin yliopisto: apulaisprofessori Outi Rantala (outi.rantala(at)ulapland.fi)
Hanken: professori Peter Björk (peter.bjork(at)hanken.fi)

(24.7.2017)