Toimikunnat

Johtoryhmä

Farmasian laitoksen johtoryhmä on neuvoa-antava elin, jonka laitoksen johtaja kutsuu koolle käsittelemään laitoksen yleisiä ja henkilöstöä koskevia asioita ennen laitoksen johtajan päätöstä. Johtoryhmä suorittaa vuosittain myös laitoksen toiminnan arvioinnin.

Johtoryhmän jäsenet, varajäsenet:
laitoksen johtaja Jarkko Ketolainen, laitoksen varajohtaja Markus Forsberg
professori Jarkko Rautio, professori Seppo Auriola
apulaisprofessori Ossi Korhonen, yliopistotutkija Riikka Laitinen
professori Paavo Honkakoski, yliopistonlehtori Veli-Pekka Ranta
professori Jouko Vepsäläinen
professori Hannu Raunio, yliopistonlehtori Anne Lecklin
professori Kirsi Vähäkangas, professori Markku Pasanen
yliopistonlehtori Kirsti Vainio, professori Sirpa Hartikainen
lehtori Pekka Jarho, yliopistonlehtori Krista Laine
yliopistotutkija Marika Ruponen, yliopisto-opettaja Piia Siitonen
opetusfarmaseutti Päivi Tiihonen, laboratorioinsinööri Markku Taskinen
laborantti Virpi Koponen, laboratoriomestari Jaana Leskinen

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii laitoksen johtaja Jarkko Ketolainen ja sihteerinä koulutussuunnittelija Päivi Hartikainen.

Farmasian opetuksen kehittämis- ja arviointitoimikunta

Farmasian opetuksen kehittämis- ja arviointitoimikunta (KOSTI) on neuvoa-antava elin, joka vastaa laitoksen opetussuunnitelmaprosessista ja opetuksen kehittämisestä.

KOSTI:n jäsenet, varajäsenet:
professori Seppo Auriola, professori Jarkko Rautio
professori Paavo Honkakoski, yliopistonlehtori Veli-Pekka Ranta
apulaisprofessori Ossi Korhonen, yliopistonlehtori Tarja Toropainen
professori Hannu Rautio, professori Markus Forsberg
professori Kirsi Vähäkangas, professori Markku Pasanen
yliopistonlehtori Kirsti Vainio, yliopistonlehtori Kati Sepponen
pt. tuntiopettaja Jaana Veki, lehtori Pekka Jarho
yliopistonlehtori Kirsti Laitinen, yliopisto-opettaja Reeta Heikkilä

Lisäksi jäseninä toimivat laitoksen johtaja Jarkko Ketolainen ja yliopistonlehtori Krista Laine.

Lisäksi toimikuntaan kuuluu 4 farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry:n nimeämää opiskelijajäsentä ja varajäsentä.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii yliopistonlehtori Kirsti Vainio ja sihteerinä koulutussuunnittelija Päivi Hartikainen