Erikoistumiskoulutuksen opintosuoritukset

Erikoistumiskoulutuksen osaksi voidaan hyväksyä:

  • farmasian erikoistumiskoulutuksissa mukana olevien yliopistojen opintojaksoja (Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi)
  • muiden korkeakoulujen ja yliopistojen opintojaksoja
  • ulkomailla suoritettavia opintoja ja kansainvälisiä koulutuksia
  • aikaisemmin suoritettuja opintoja ja kokemusta aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen (AHOT)-menettelyllä, yhteensä enintään 1/3 kaikista opinnoista:
    • 5 vuoden sisällä suoritettuja yliopistotasoisia opintoja
    • työelämässä hankittua dokumentoitua ja osoitettavissa olevaa osaamista