Opetusapteekkiharjoittelu

Opetusapteekkiharjoittelun tavoitteena on tukea farmasian opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden ja työelämätaitojen kehittymistä. Harjoittelu tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden yliopistolla opitun teoriatiedon ja työelämässä hankitun käytännön tiedon yhdistämiseen, mikä on edellytys asiantuntijuuden kehittymisessä.

Farmaseutin opintoihin sisältyy kuuden kuukauden mittainen apteekkiharjoittelu Itä-Suomen yliopiston hyväksymissä opetusapteekeissa. Harjoittelujakso tehdään kahdessa 15 opintopisteen laajuisessa jaksossa.

Linkki 13.10.2016 pidettyyn opetusapteekkien perehdytyspäivän ohjelmaan

Linkki 10.5.2017 Opetusapteekkien neuvottelupäivän ohjelmaan