Lääkkeiden saatavuusongelmat ja saatavuuden edistäminen Suomessa ja EU:n alueella

Tausta

Lääkkeiden saatavuusongelmat vaikuttavat merkittävästi potilasturvallisuuteen ja potilaiden hoitoon. Ne voivat aiheuttaa mm. muutoksia potilaan lääkitykseen, lisätä hoidon kustannuksia, viivästyttää potilaan saamaa hoitoa tai estää potilasta saamasta suositusten mukaista hoitoa. Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat muutaman viime vuoden aikana nousseet kansainväliseen keskusteluun. Aihe on vähän tutkittu ja erityisesti maakohtaisten tutkimusten tarve on tiedostettu.

Tutkimusprojektin tavoitteet:

  • Tutkia lääkkeiden saatavuutta, lääkkeiden saatavuusongelmien yleisyyttä, syitä ongelmien taustalla sekä seurauksia, joita saatavuusongelmista aiheutuu Suomessa
  • Tutkia lääkkeiden saatavuusongelmiin liittyviä maakohtaisia erityispiirteitä Suomessa
  • Tutkia harvinaissairauksia sairastavien potilaiden lääkehoitojen saatavuutta ja käyttöön pääsyn edistämistä Suomessa ja EU:n alueella.