Julkaisut

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Lämsä E, Timonen J, Ahonen R. Information received and information needed on electronic prescriptions - Finnish pharmacy customers' experiences during the nationwide implementation. Journal of Pharmaceutical Health Services Research, DOI 10.1111/jphs.12275

Kangas S, Timonen J, Lämsä E, Ahonen R. Sähköisten reseptien uudistamiskäytännöt - haastattelututkimus suomalaisen kunnan terveyskeskuksessa ja apteekeissa. Dosis 34(3): 210-223, 2018

Timonen J, Kangas S, Kauppinen H, Ahonen R. Electronic prescription anomalies: a study of frequences, clarification and effects in Finnish community pharmacies. Journal of Pharmaceutical Health Services Research, DOI 10.1111/jphs.12224

Lämsä E, Timonen J, Ahonen T. Pharmacy Customers' Experiences with Electronin Prescriptions: Cross-Sectional Survey on the Nationwide Implementation in Finland. Journal of Medical Internet Research 20(2): e68, 2018

Timonen J, Kauppinen H, Ahonen R. Apteekkareiden kokemuksia sähköisestä reseptistä (Pharmacy owners' experiences with electronic prescriptions). Dosis 33(2): 113-124, 2017 (Abstract in english)

Kauppinen H, Ahonen R, Timonen J. The impact of electronic prescriptions on the medicine dispensing process in Finnish community pharmacies – a survey of pharmacists. Journal of Pharmaceutical Health Services Research. DOI: 10.1111/jphsr.12185 (2017)

Kauppinen H, Ahonen R, Mäntyselkä P, Timonen J: Medication safety and the usability of electronic prescribing as perceived by physicians − A semistructured interview among primary health care physicians in Finland. Journal of Evaluation in Clinical Practice. DOI: 10.1111/jep.12759 (2017)

Kauppinen H, Ahonen R, Timonen J. The impact of electrionic prescriptions on medication safety in Finnish community pharmacies: A survey of pharmacists. International Journal of Medical Informatics 100: 56−62, 2017

Lämsä E, Timonen J, Mäntyselkä P, Ahonen R. Pharmacy customers’ experiences with the national online service for viewing electronic prescriptions in Finland. International Journal of Medical Informatics 97: 221−228, 2017

Sääskilahti M, Ahonen R, Lämsä E, Timonen J. Sähköisen reseptin edut ja ongelmat - kyselytutkimus apteekkien asiakkaille (Benefits and problems of electronic prescriptions - a survey among pharmacy customers in Finland). Dosis 32(2): 129-141, 2016 (Abstract in english)

Timonen J, Kauppinen H, Ahonen R: Impact of the implementation of electronic prescription on the community pharmacy staff’s job description in Finland – a survey of pharmacy owners. Journal of Pharmaceutical Health Services Reserch DOI: 10.1111/jphs.12145, (2016)

Timonen J, Kauppinen H, Ahonen R: Sähköisen reseptin ongelmat ja kehittämiskohteet – kyselytutkimus apteekkien farmaseuttiselle henkilöstölle (Problems and areas needing development in electronic prescriptions – A survey amongst community pharmacy staff). Suomen Lääkärilehti 3: 51–59, 2016 (Abstract in english)

Muut julkaisut

Ahonen R, Timonen J: Sähköinen resepti lisää lääkitysturvallisuutta. Lääkehoidon Päivä, Näkökulmia 2016. http://www.laakehoidonpaiva.fi/-/sahkoinen-resepti-lisaa-laakitysturvallisuutta

Abstraktit

Lämsä E, Kauppinen H, Timonen J, Ahonen R. Nationwide implementation of electronic prescriptions: lessons learned in Finland. Research in Social and Administrative Pharmacy 14(8): e32, 2018

Kauppinen H, Timonen J, Kangas S, Ahonen R: Electronic prescription anomalies – A study of frequencies, types, and effects in Finnish community pharmacies. Research in Social and Administrative Pharmacy 14(8): e28, 2018

Kauppinen H, Ahonen R, Mäntyselkä P, Timonen J. Physicians’ experiences with electronic prescription and medication safety in Finland – a semi-structured interview to general practitioners. Nordic Social Pharmacy and Health Services Research Conference, Kuopio June 7−9 2017

Kauppinen H, Ahonen R, Timonen J. The impacts of electronic prescriptions on medication safety in Finnish community pharmacies – a survey of pharmacists. Abstract. Effectiveness of Health Care. UEF Research Day in Faculty of Health Sciences 1.2.2017

Lämsä E, Timonen J, Mäntyselkä P, Ahonen R. Apteekin asiakkaiden kokemukset Omakanta-palvelusta. Posteriabstrakti. Koulutus kannattaa aina – oppimista yhdessä jo 40 vuotta! Farmasian Päivät, Helsinki 18.−19.11.2016

Kauppinen H, Ahonen R, Mäntyselkä P, Timonen J. Lääkäreiden kokemukset sähköisestä reseptistä - haastattelututkimus perusterveydenhuollon lääkäreille. Posteriabstrakti. Koulutus kannattaa aina – oppimista yhdessä jo 40 vuotta! Farmasian Päivät, Helsinki 18.−19.11.2016

Lämsä E, Timonen J, Ahonen R: Pharmacy customers’ information needs of the electronic prescription – pharmacy customers’ and pharmacists’ experiences in Finland. Poster abstract. In: International Journal of Pharmacy Practice, International Social Pharmacy Workshop, Aberdeen, Scotland, July 19−22, 24(2): 46−47, 2016 

Kauppinen H, Ahonen R, Timonen J: The impacts of electronic prescription on the medication safety in Finnish community pharmacies. Abstract. In: Reports and Studies in Health Sciences 21, 4th Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare, Kuopio, Finland, May 18−20. s. 40. Ed. Nykänen I. Publications of the University of Eastern Finland, University of Eastern Finland, Kuopio 2016

Lämsä E, Ahonen R, Sääskilahti M, Timonen J: Electronic prescription’s benefits and problems – pharmacy customers’ experiences in Finland. Abstract. In: Reports and Studies in Health Sciences 21, 4th Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare, Kuopio, Finland, May 18−20, s. 35. Ed. Nykänen I. Publications of the University of Eastern Finland, University of Eastern Finland, Kuopio 2016

Kauppinen H, Ahonen R, Yläjärvi S, Timonen J: Sähköisen reseptin käyttöönoton vaikutukset lääkitysturvallisuuteen – kyselytutkimus apteekkien farmaseuteille ja proviisoreille. Posteriabstrakti. Osaatko uusitua – pysytkö pinnalla?, Farmasian päivät, Helsinki, 13.− 15.11.2015

Lämsä E, Timonen J, Yläjärvi S, Ahonen R: Asiakkaiden tiedontarpeet sähköisestä reseptistä – tutkimus apteekkien farmaseuteille ja proviisoreille. Posteriabstrakti. Osaatko uusitua – pysytkö pinnalla?, Farmasian päivät, Helsinki, 13.− 15.11.2015

Kauppinen H, Timonen J, Yläjärvi S, Rimpiläinen L, Ahonen R: The impacts of electronic prescription on the dispensing process in the community pharmacies in Finland. Poster abstract. In: International Journal of Clinical Pharmacology, Nordic Social Pharmacy and Health Services Research Conference & The Nordic Networking Group of Clinical Pharmacology, Tartu, June 3−5, 37(1):28, 2015

Mediatiedotteet

Apteekkien asiakkaat tyytyväisiä sähköisestä reseptistä saamaansa tietoon - Lisää tietoa kaivataan tietoturvasta- ja suojasta.  Mediatiedote 25.10.2018

Sähköinen resepti helpottaa lääkkeen määräämistä ja toimittamista. Väitöstiedote 15.5.2018

Virheet ja puutteet resepteissä tavallisia - yleensä ne selviävät apteekissa. Mediatiedote 28.3.2018

Apteekin asiakkaat ovat tyytyväisiä sähköiseen reseptiin. Mediatiedote 26.2.2018

Sähköinen resepti sujuvoitti lääkkeen määräämistä - lääkitystiedoissa puutteita. Mediatiedote 8.5.2017

Sähköinen resepti lisäsi lääkitysturvallisuutta apteekeissa - virheitä silti usein. Mediatiedote 24.1.2017

Käyttäjät tyytyväisiä sähköiseen reseptiin. Mediatiedote 19.12.2016

Omakanta-palvelun tuntee vasta osa apteekin asiakkaista – käyttäjät tyytyväisiä. Mediatiedote 3.11.2016

Sähköinen resepti on tuonut muutoksia apteekkityöhön. Mediatiedote 15.6.2016

Sähköisessä reseptissä on vielä kehitettävää. Mediatiedote 22.1.2016

Opinnäytetyöt

Väitöskirjat

Kauppinen H: Kokemuksia sähköisen reseptin käyttöönoton vaikutuksista Suomessa. Tutkimus lääkäreiden, farmaseuttien ja proviisorien näkökulmasta. With English summary: Experiences with electronic prescriptions in Finland, A survey covering physicians, dispensers and pharmacists, 2018

Pro gradut

Rattay K: Sähköinen resepti tietosuojan ja lääkitysturvallisuuden näkökulmasta - kyselytutkimus apteekkien asiakkaille. With English summary: Electronic prescription from the perspective of data protection and medication safety - a survey among pharmacy customers, 2018

Kangas S: Sähköisen reseptin uudistamiskäytännöt – haastattelututkimus suomalaisen kunnan terveyskeskuksessa. With English summary: Renewing electronic prescriptions – an interview study in a Finnish health center, 2016 

Sääskilahti M: Apteekkien asiakkaiden kokemukset sähköisen reseptin eduista ja ongelmista. With English summary: Benefits and problems of electronic prescriptions – a survey among pharmacy cus-tomers in Finland, 2016

Kettunen I: Lääkäreiden kokemuksia sähköisestä reseptistä – haastattelututkimus yksityisillä lääkäriasemilla. With English summary: Physicians’ experiences of the electronic prescription – interview at private clinics, 2016

Rimpiläinen L: Sähköinen resepti ja sen käyttöönoton vaikutukset apteekkareiden näkökulmasta Suomessa. With English summary: Electronic prescription and the effects of its implementation from pharmacy owners perspective on Finland, 2016

Yläjärvi S: Sähköinen resepti ja sen käyttöönoton vaikutukset farmaseuttien ja proviisorien näkökulmasta Suomessa. With English summary: Implementation of electronic prescriptions in Finland – a survey of pharmacists and prescriptionists, 2015

Kandidaattityöt

Vasara H: Reseptipoikkeamat sähköisissä resepteissä, 2018

Aalto J: Sähköisen reseptin edut ja ongelmat Suomessa ja maailmalla, 2016

Kauramaa M: E-reseptijärjestelmät Euroopassa, 2015