Kansainvälinen opiskelijavaihto

Ympäristö- ja biotieteen opiskelijoita kannustetaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Käytännössä tämä tarkoittaa, että osa opinnoista suoritetaan jossakin ulkomaisessa yliopistossa. Opiskelijavaihto antaa opiskelijalle arvokasta kokemusta myös kansainvälisestä yhteistyöstä ja muista kulttuureista.

Kansainväliseen opiskelijavaihtoon hakeutumista suositellaan aikaisintaan toisena opiskeluvuotena. Vaihto kestää yleensä muutamasta kuukaudesta kokonaiseen lukuvuoteen. Vaihdossa voi olla kaksikin kertaa eri yliopistoissa ja kansainvälistyminen voi sisältää myös harjoitteluvaihtoa, jossa opiskelija työskentelee ulkomailla tutkimusryhmän jäsenenä.

Itä-Suomen yliopisto on mukana useissa kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa ja verkostoissa, joiden kautta sekä perustutkintoa suorittavilla että jatko-opiskelijoilla on mahdollisuus päästä opiskelemaan ulkomaille

Tarkempia tietoja ulkomailla opiskelusta antavat ensisijaisesti yliopiston kansainväliset opiskelijapalvelut, sekä laitoksen kansainvälisestä opiskelijavaihdosta vastaavat henkilöt:

    Ympäristötieteen pääaine: Kuopion kampus: yliopistotutkija Eila Torvinen

    Biologian pääaine, Joensuun kampus: yliassistentti Vesa Paajanen

Jos olet kiinnostunut kansainvälisestä opiskelijavaihdosta, keskustele aluksi yliopiston kansainvälisen yksikön henkilökunnan kanssa yleisistä vaihtoon liittyvistä asioista ja sen jälkeen laitoksen kansainvälisen opiskelijavaihdon koordinaattorin kanssa kursseista, joista olet kiinnostunut ulkomaisessa yliopistossa. He auttavat sinut alkuun henkilökohtaisen vaihto-ohjelmasuunnitelmasi laatimisessa ja sen toteuttamisessa.

Tutustu UEFin Kansainvälinen opiskelu-sivustoon!