Tutkinnot

Tutkinnonuudistus

Luonnontieteiden kandidaatti, pääaineet biologia ja ympäristötiede (180 op)

Ympäristö- ja biotieteiden laaja kandidaattiohjelma

Koulutusohjelmassa voi suorittaa perustutkintoina luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot ympäristötieteen (Kuopion kampus) tai biologian (Joensuun kampus) pääaineessa, jossa voi myös opiskella biologian aineenopettajaksi. Kandidaatin tutkinto (180 op) sisältää kaikille yhteisiä ympäristötieteen ja biologian perusopintoja (30 op), kieli- ja viestintäopintoja (10 op), HOPS-opintoja (5 op), metodiopintoja (10 op), pääaineen aineopintoja (50 op, aineenopettajalinjalla 40 op), erikoistavia aineopintoja (väh. 20 op), sivuaineopintoja sekä vapaasti valittavia opintoja.

Yhteiset perusopinnot suoritettuaan opiskelija voi suunnata opintonsa kolmen vaihtoehtoisen opintopolun mukaan:

  • ympäristöterveyden- ja teknologian linja Kuopion kampuksella
  • ympäristöbiologian linja molemmilla kampuksilla ja
  • biologian aineenopettajan linja Joensuun kampuksella.

Perusopinnot, kieli- ja viestintäopinnot, metodiopinnot ja HOPS-opinnot voi suorittaa molemmilla kampuksilla, ja pääaineen (kampuksen) vaihto on mahdollista ensimmäisen lukukauden jälkeen, opintosuuntausta valittaessa. Laaja kandidaattiohjelma tarjoaa siten joustavat opiskelumahdollisuudet.

Laaja kandidaatintutkinto kuvana

Filosofian maisteri (120 op)

Uudet maisteriohjelmat 1.8.2018 alkaen

Kuopion kampuksella pääaine on ympäristötiede ja Joensuun kampuksella pääaine on biologia. Pääaineen syventävät opinnot suoritetaan Ympäristö- ja biotieteiden laitoksen tutkimuksen vahvuusaloihin (Aerosolitutkimus, Ympäristömuutoksen biologia, Akvaattinen tutkimus sekä Säteily- ja kemikaalitutkimus) keskittyvissä maisteriohjelmissa:

  • Environmental Health and Technology program (Ympäristöterveyden ja –teknologian maisteriohjelma; Kuopion kampus) tai
  • Biology of Environmental Change program (Ympäristön-muutoksen biologian maisteriohjelma; molemmat kampukset).

Biologian aineenopettajaksi opiskelevat suorittavat pääaineen (biologia) syventävät opinnot ympäristönmuutoksen biologian maisteriohjelmassa Joensuun kampuksella.

Maisterintutkinto (120 op) sisältää ympäristötieteen tai biologian syventävät opinnot (80 op, biologian aineenopettajakoulutuksessa 60 op) sekä muita opintoja. Biologian aineenopettajalinjalla on pääaineen ja toisen opetettavan aineen lisäksi suoritettava aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op). Maisteriohjelmien sisältö täsmentyy ensi lukuvuoden aikana.