Tutkinnon hakeminen

Suoritettuaan tutkintoon vaadittavat opinnot ja opinnäytteet opiskelija tarkistaa, että ne on merkitty opintosuoritusrekisteriin. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) hyväksytetään laitoksella. Tutkintotodistusta haetaan tiedekunnalta todistuksenhakulomakkeella, jonka liitteenä tulee olla hyväksytty HOPS.

Todistuksen toimitusaika on noin kolme viikkoa siitä, kun todistushakemus on saapunut tiedekunnan hallintopalvelukeskukseen tai kun viimeinen opintosuoritus on kirjattu opintorekisteriin. Lukukauden lopussa todistuksen toimitusaika voi hakemusruuhkan vuoksi olla pitempi. Jos opiskelija haluaa varmistaa valmistumisensa lukukauden loppuun mennessä (31.7. ja 31.12.), on noudatettava jättöpäiviä

  • kevätlukukausi: pro gradu 30.4. mennessä, todistushakemus 6.5. mennessä
  • syyslukukausi: pro gradu 31.10. mennessä, todistushakemus 6.12. mennessä

Opinnäytteitä ja todistuksia käsitellään jatkuvasti normaalissa aikataulussa. Määräpäivillä varmistetaan, että opiskelija tarvittaessa saa todistuksensa lukukauden loppuun mennessä.

Tutkintoja voidaan rekisteröidä suoritetuksi kyseiselle lukukaudelle edellyttäen, että

  • kaikki opintosuoritukset, mukaan lukien pääaineen ja sivuaineiden kokonaisuusmerkinnät, on kirjattu suoritetuksi opintorekisteriin lukukauden loppuun mennessä
  • tutkintohakemus on jätetty lukukauden loppuun mennessä

Tutkintotodistushakemus toimitetaan laitoksen tai osaston opintoasioista vastaavalle sihteerille.

Tutkintotodistus toimitetaan opiskelijan valinnan mukaan joko postitse tai opiskelija voi noutaa sen tiedekunnasta. Maisterin tutkintotodistuksen voi vastaanottaa myös tiedekunnan publiikissa.

Publiikki

Publiikissa juhlitaan tiedekunnan opiskelijoiden valmistumista. Publiikissa jaetaan myös tutkintotodistukset niille opiskelijoille, jotka eivät ole saaneet todistusta jo aiemmin.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan publiikki pidetään molemmilla kampuksilla:

  • Joensuussa 31.5.2018 klo 13-15, Futura F103
  • Kuopiossa 1.6.2018 klo 13-15, Melania ME201

Juhlaan ovat tervetulleita tiedekunnasta 1.8.2017 jälkeen valmistuneet maisterit, lisensiaatit ja tohtorit. Mukaan voi ottaa 1-2 perheenjäsentä.

Publiikkiin tulee ilmoittautua. Ilmoittautuminen tapahtuu 28.5.2018 mennessä lomakkeella. Pukeutumistyyliksi suositellaan smart casual.